What Does Inequality Do To Us? / Hva gjør ulikhet med oss?

40265966_2012410775465538_7018872466072141824_n

Sted: Kapittel, Sølvberggata 2, 4002 Stavanger

Tid: 19:00–20:00, 19. september

Keith Payne has done lab studies on how inequality shapes the human mind.

Meet him as well as a panel of scientists and politicians in a discussion about equality.

Participants:

Keith Payne
Svein Erik Tuastad, associate professor in Political Science at the University of Stavanger
Knud Knudsen, professor in sociology at the University of Stavanger
Kari Nessa Nordtun, (Arbeiderpartiet)
John Peter Hernes, (Høyre)
Chair: Hannah Gitmark

A Professor in Psychology, Payne’s latest book The Broken Ladder asks questions like: Why do people make more self-defeating decisions when inequality is high? Why does feeling poor sometimes have more powerful effects than actually being poor? Why do people sometimes act in prejudiced ways even when they intend to be fair?

The event is presented in cooperation with the think tank Agenda and with support from Fritt ord.

Møt psykologiprofgessor Keith Payne, som er aktuell med boka Følelsen av forskjell og eit panel av akademikarar og politikarar frå Stavanger i eit arrangement om kva ulikskap gjer med oss.

Deltakarar:

Keith Payne
Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiS
Knud Kndusen, professor i sosiologi ved UiS
Kari Nessa Nordtun, (gruppeleder AP i Stavanger)
John Peter Hernes, (gruppeleder Høyre i Stavanger)
Moderator: Hannah Gitmark

Psykologiprofessor Keith Payne har gjort labstudier på korleis ulikskap formar menneska sine sinn. I boka Følelsen av forskjell spør han blant anna korleis økonomiske forskjellar påvirkar individuell moral, religiøsitet og politisk ståstad, og kva økonomiske forskjellar gjer med eit samfunn.

Arrangementet er i samarbeid med tankesmien Agenda og med støtte fra Fritt ord.

Meld deg på