Sigrid Hagerup Melhuus
Sigrid Hagerup Melhuus

Sigrid Hagerup Melhuus er rådgiver i Agenda, og prosjektleder for Agendas arbeid med rettferdig klimapolitikk og grønn nærings- og industripolitikk. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra London School of Economics. Sigrid har tidligere jobbet med strategi og kommunikasjon innen klima, miljø og helse i First House, og med samfunnsøkonomiske analyser innen energi, klima og miljø i Econ Pöyry. Hun har også erfaring fra Kongsberg Gruppen og Kongsberg Maritime, samt vært tilknyttet Universitetet i Oslo som sensor i statistikk og forskningsmetode ved Institutt for statsvitenskap.

Artikler

Back To Top