Støtt oss

VI TRENGER DEG FOR Å LØFTE DEBATTEN

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger.

På kort tid har vi etablert oss som en tydelig stemme i sentrum-venstre av det politiske landskapet. Vi har satt agendaen med tema som ulikhet, grønn næringsutvikling, et rettferdig skattesystem og likestilling – for å nevne noe. Vi er godt i gang, men trenger hjelp for å fortsette jobben.

Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Gi oss et bidrag via banken: Kontonummer 9001 20 67142