Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft la fram regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse for 2030 på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor. Foto: Statsministerens kontor

Trenger Norge en klimalov?


Tankesmien Agenda publiserte fredag 27. februar 2015 er policynotat som spør: Trenger Norge en klimalov? Notatet leser du her.

Tankesmien Agenda publiserte fredag 27. februar 2015 er policynotat som spør: Trenger Norge en klimalov? Introduksjonen til notatet og dokumentet i sin helhet kan leses her.

Du kan lese hele notat herIntroduksjon til notatet


 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret flertall i Stortinget gjennom forhåndsforhandlinger med samarbeidspartene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Regjeringen legger i forslaget opp til at Norge blir en del av EUs klimapolitikk som har mål om å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Selv om en slik avtale vil innebære at Norge bidrar til store utslippskutt i EU, er det usikkert hvor mye av dette som skal skje hjemme. I klimaforliket er det slått fast at to tredjedeler av våre kutt skal skje innen¬for egne landegrenser. I sin nye Stortingsmelding om en felles klimapolitikk med EU svarer ikke regjeringen på hva de mener er rett ambisjonsnivå for kutt hjemme når klimaforliket går ut i 2020.

Det som er omtalt som en ambisiøs klimapolitikk har så langt ikke vært nok. Mens de skulle gått ned, har klimagassutslippene i Norge i stedet økt med 3,7 prosent siden 1990. Det er på tide å se på hvilke muligheter som finnes for å ansvarliggjøre norske politikere og forvaltning i større grad enn i dag. En klimalov kan være et slikt virkemiddel. Tankesmien Agenda mener en forpliktende lov kan bidra til å rydde opp i et fragmentert regelverk, synliggjøre hvilke utslipps-kutt som skal tas hjemme, skape forutsigbarhet både i politikken og næringslivet, og bidra til at klimautfordringene ikke blir et problem vi skyver foran oss.

Selv om Norge inngår en avtale med EU er det ingenting i veien for å ha ambisiøse mål og forpliktende mekanismer også på hjemmebane, slik en rekke andre EU-land har i dag.Kronikk i Verdens Gang


Les gjerne også kronikken som medlem av Agendas akademiske råd Eirik Holmøyvik og rådgiver i Agenda Helga Rognstad hadde på trykk i Verdens Gang fredag 27. februar 2015.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top