Norge har små forskjeller i forhold til resten av verden, men ulikheten øker, og må ikke bli større. |

Thomas Piketty besøker Agenda


Den franske økonomen Thomas Piketty deltar på Agenda-møte i november.
Den franske økonomen Thomas Piketty deltar på Agenda-møte i desember. Agenda samarbeider også med Cappelen Damm om å utgi hans internasjonale bestselger «Capital in the Twenty-First Century» på norsk. Pikettys nye bok om økonomisk ulikhet har skapt stor debatt, både internasjonalt og i Norge. Boken omtales som en av tidenes viktigste bøker innen økonomi, og er blitt møtt med stor begeistring, men også kritikk. I desember kommer han til Norge og Agenda for å snakke om boken og hva som må til for å løse økende økonomiske forskjeller. -  Piketty er en av verdens fremste økonomer, og han er utvilsomt en av dem som kan mest om økonomisk ulikhet. Temaet han tar opp er viktig også i norsk sammenheng, og vi er derfor veldig glade for at han kommer til Norge og deltar på et møte i Agenda-regi, sier Kaia Storvik, nestleder i Agenda. Piketty på norsk Agenda var tidlig ute med å sette Pikettys forskning på dagsorden, og interessen for arbeidet hans har ført til et samarbeid med forlaget Cappelen Damm om å gi ut boken hans på norsk. -  Agenda har ønsket å samarbeide med forlag, og da muligheten bød seg var det naturlig for oss å inngå samarbeid med Cappelen Damm om denne boka.  Forlaget er helt klart i tet i Norge på dokumentar- og faglitteratur, og er en spennende samarbeidspartner, sier Storvik. - Det unike med Pikettys bok er at den er skrevet slik at den er tilgjengelig for et større publikum enn hva økonomibøker vanligvis er.  Det er en viktig bok om et tema som angår oss alle, og vi ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å lese denne, sier hun. Fremover har Agenda også planer om  samarbeid med andre fagmiljøer og forlag for å skape politisk debatt og utvikle ny politikk for sentrum-venstre. Vi har blant annet konkrete samarbeidsplaner med Res Publica, avslutter Storvik. Arbeidet med oversettelsen av Pikettys bok er i gang, og boken gis ut i november. Møtet med Piketty avholdes i desember, og klokkeslett og sted for møtet vil annonseres når alle detaljer er klare.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top