Søk vårens Agenda-Akademi


Fristen for å sende inn søknad er 7. januar
Søk vårens Agenda-akademi!

Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan?

Vi lever i en ustabil tid. En pandemi kastet verden ut i usikkerhet, i en situasjon der mye allerede var i bevegelse. Den geopolitiske maktbalansen er i endring. Verden skal gjennom en omstilling til en grønn økonomi. Mange land også i vårt hjørne av verden preges av populisme og motkrefter til liberaldemokratiske verdier.

Fristen for å søke på årets akademi er 7. jan
uar.


Også her hjemme står vi overfor store og utfordrende spørsmål – forsterket av koronasituasjonen. Hvordan sikrer vi et organisert og trygt arbeidsliv for alle? Hvordan skal vi sørge for grønn vekst, deltakelse og velferd i framtida? Hvilken plass bør Norge ta i verden?

Vi arrangerer Agenda-akademiet for samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for ellevte gang våren 2022. Det blir tre tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ideologi og økonomi. Som deltaker får du møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg får du øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Praktisk informasjon

Samlingene vil foregå følgende datoer i 2022:

Samling 1: 12. og 13. februar
Samling 2: 19. og 20. mars
Samling 3: 23. og 24. april

Samling 1 og 3 er det program fra ca. kl. 09.00–17.00 begge dager samt middag/sosialt samvær lørdag kveld. Disse samlingene foregår i Oslo. Samling 2 foregår på Utøya, med avreise lørdag morgen, tilbake i Oslo søndag ettermiddag.

Akademiet har en egenandel på 1200 kroner. Vi dekker mat, pensum og eventuelle reisekostnader.

Av deg forventer vi at du stiller presis og forberedt til alle samlingene, og at du bidrar aktivt i diskusjoner og gruppearbeid underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og får oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver.

Vi tar forbehold om endringer i rådene fra myndighetene knyttet til koronasituasjonen.

Slik søker du

Send søknad og CV med litt informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet.

Søknad og CV sendes i ett samlet dokument (pdf med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor.

Søknad sendes til: akademi@tankesmienagenda.no

Frist: 7. januar 2022

Vi besvarer søknadene før 15. januar.

Spørsmål?

Ta kontakt på axel@tankesmienagenda.no. Vi ser frem til å høre fra deg!


Hva mener tidligere deltagere?

«En fantastisk møteplass, fantastisk påfyll og en oppvåkning. Det jeg elsker aller mest er at jeg blir fremtidsoptimist mens jeg får alle dystopiene forklart.»

Goran Obad, alumn våren 2018

«Agendaakademiet ble for meg et fristed for refleksjon og utvikling. I en verden og et liv hvor alt bare går fortere, og stadig mer informasjon skal fordøyes på kortere tid, var det overraskende befriende å bare være et sted for å dele erfaringer og dvele rundt problemstillinger sammen med andre. Høre på kloke folk som Agenda har satt sammen for å belyse saker på en best mulig måte. Som i tillegg har tid og ikke minst lyst til å høre på dine og andres spørsmål og refleksjoner. Dét er et privilegium!»

Siri Holmboe Høibo, alumn våren 2019Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top