Søk på årets Agenda-akademi


Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan?

Vi lever i en ustabil tid. Først kastet en pandemi verden ut i usikkerhet. Nå er det igjen krig i Europa, og den geopolitiske maktbalansen er i endring. Mange land, også i vårt hjørne av verden, preges av populisme og motkrefter til liberaldemokratiske verdier. Videre skal verden skal gjennom en omstilling til en grønn økonomi. Det bør skje mens vi samtidig reduserer ulikheter

Fristen for å søke på årets akademi er 1. august.
Også her hjemme står vi overfor store og utfordrende spørsmål. Hvordan sikrer vi et organisert og trygt arbeidsliv for alle? Hvordan skal vi sørge for grønn vekst, deltakelse og velferd i framtida? Hvordan får vi et samfunn med mindre forskjeller? Og hvilken plass bør Norge ta i verden?

Høsten og våren 2022/2023 arrangerer vi Agenda-akademiet for samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for ellevte gang. Det blir til sammen fire tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ideologi og økonomi. Som deltaker får du møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg får du øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Praktisk informasjon

Samlingene vil foregå følgende datoer i 2022 og 2023:

Samling 1: 3. og 4. september
Samling 2: 22. og 23. oktober
Samling 3: 11. og 12. februar

Samling 4: 18 og 19. mars

Samling 1 vil foregår på Utøya med avreise lørdag morgen, og har ankomst i Oslo igjen søndag ettermiddag senest kl 16.30. Samling 2, 3 og 4 vil være i Oslo fra cirka kl.09.30- 16.30. Lørdag kveld er det middag med sosialt samvær etter det faglige opplegget.

Akademiet har en egenandel på 1800 kroner. Vi dekker mat på selve samlingene og eventuelle reise- og oppholdskostnader.

Av deg forventer vi at du stiller presis og forberedt til alle samlingene, og at du bidrar aktivt i diskusjoner og arbeid underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og får oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver.Slik søker du

Send søknad og CV med litt informasjon om deg selv, og om hvorfor du søker på akademiet.

Søknad og CV sendes i ett samlet dokument (pdf med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor.

Søknad sendes til: akademi@tankesmienagenda.no

Frist: 1. august 2022

Vi besvarer søknadene innen 10. august

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på fredrik@tankesmienagenda.no. Vi ser frem til å høre fra deg!Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top