Søk høstens Agenda-akademi


Fristen for å sende inn søknad for høsten er 24. juni.

Knapt noen gang i vår levetid har det vært så tydelig at politikken må gjøre mer for rettferdig fordeling, vekst, bærekraft og demokratiske verdier enn i 2020. Men hvordan?

Vi lever i en ustabil tid. En pandemi har kastet verden ut i usikkerhet, i en situasjon der mye allerede var i bevegelse. USA styres av en populistisk og korttenkt leder og handelskrig er på nytt blitt en aktuell problemstilling. Den geopolitiske maktbalansen er i endring. Verden skal gjennom en omstilling til en grønn økonomi. Mange land også i vårt hjørne av verden preges av populisme og motkrefter til liberaldemokratiske verdier.

Også her hjemme står vi overfor store og utfordrende spørsmål – forsterket av koronasituasjonen. Hvordan sikrer vi et organisert og trygt arbeidsliv for alle? Hvordan skal vi sørge for vekst, deltakelse og velferd i framtida også? Hvilken plass bør Norge ta i verden? 

Vi arrangerer Agenda-akademiet for samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for åttende gang høsten 2020. Det blir tre tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ulikhet, velferdsstat, arbeidsliv, næringsliv, ideologi og internasjonale forhold. Som deltaker får du møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg får du øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Praktisk informasjon

Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer i 2020: 

Samling 1: 19. og 20. september 
Samling 2: 17. og 18. oktober 
Samling 3: 7. og 8. november  

De tre helgene er det program fra ca. kl. 09.00 til 17.00 begge dager, samt middag/sosialt samvær lørdag kveld. 

Akademiet har en egenandel på 1200 kroner. Vi dekker mat, pensum og eventuelle overnattinger.

Av deg forventer vi at du stiller presis og forberedt til alle samlingene, og at du bidrar aktivt i diskusjoner og gruppearbeid underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver.

Vi tar forbehold om endringer i rådene fra myndighetene knyttet til koronoa-situasjonen. 

Slik søker du

Interessert?  Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 24. juni 2020.  

Fremgangsmåte: Søknad og CV sendes i ett dokument (pdf med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor. 

Frist: 24. juni. Vi besvarer søknadene innen utgangen av juni.

Spørsmål eller hjelp med å søke? 

 Ta kontakt med Tiril (tiril@tankesmienagenda.no) eller Axel (axel@tankesmienagenda.no). Vi ser frem til å høre fra deg!

Hva mener tidligere deltagere? 

«Agenda-Akademiet har vært utrolig lærerikt og inspirerende for meg som tillitsvalgt, det å treffe så mange spennende mennesker med ulik erfaring har gitt en unik mulighet for både meningsbrytning og nettverksbygging. Så absolutt vitamininnsprøyting for mitt politiske engasjement og en erfaring jeg vil ha nytte av i tiden som kommer. Absolutt verdt å bruke noen helger på dette!» - Marius Bjørndalen, Fagforbundet, deltager våren 2020

«En formidabel møteplass for faglig påfyll, tunge diskusjoner og nettverksutvikling. En katapult i sentrum-venstre-politikk med tilgang til rykende fersk kunnskap, fremoverlente deltakere og ressurspersoner. Prikken over i-en er tilgangen til Agendas aktive alumni-nettverk. Kanskje vi ses?» - Preben Woll Bostad, deltager våren 2019

«En fantastisk møteplass, fantastisk påfyll og en oppvåkning. Det jeg elsker aller mest er at jeg blir fremtidsoptimist mens jeg får alle dystopiene forklart» - Goran Obad, deltaker våren 2018 

«Agenda-akademiet har vært en utrolig lærerik opplevelse, i tillegg til en unik mulighet til å møte samfunnsengasjerte mennesker med vidt forskjellig bakgrunn. Vi har diskutert aktuelle problemstillinger om ulikhet, rettferdighet, arbeidsliv og økonomi med de fremste forskerne og samfunnsdebattantene i Norge» – Fredrick Tønsvoll Mortvedt, deltaker høst 2017». 

 «Agenda-akademiet var enda mer givende enn jeg hadde trodd da jeg søkte! Deltakerne og foredragsholderne har utfordret meg og mine meninger – og jeg tror jeg har utfordret noen av deres standpunkter også» – Martine Melgård, deltaker vår 2017. 

«På Agenda-akademiet var det fokus på utfordringer i vår tid. I tillegg til et veldig godt program, ligger styrken i sammensetningen av folk med ulik erfaring og utgangspunkt, som gjennom diskusjoner kan lære av og inspirere hverandre. Jeg sitter igjen med mange nye perspektiver» – Hildegunn Gutvik, deltaker høst 2017

«Jeg hadde forventet å møte en tropp ungdomspolitikere, men deltakerne viste seg å være en god blanding høykompetente folk fra kultursektoren, næringslivet, media og forvaltningen – en veldig positiv overraskelse» – Rasmus H. Sandvik, deltaker vår 2017. 

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top