|Akademiet legges ofte til Utøya én gang i løpet av semesteret. |

Søk Agenda-akademiet høsten 2019


Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan? Vi lever i en ustabil tid på den internasjonale arenaen der maktbalansen endres. USA styres av en populistisk og korttenkt leder og handelskrig er på nytt blitt en aktuell problemstilling. Hvorfor er internasjonalt samarbeid, institusjoner og handelsavtaler så viktige? Europa preges av en bølge av populisme og sterke motkrefter til liberale demokratiske verdier. Hvordan hegner vi om demokratiet? [caption id="" align="alignright" width="360"]På akademiet får du diskutere aktuelle problemstillinger med politikere i sentrale verv. På akademiet får du diskutere aktuelle problemstillinger med interessante foredragsholdere, innledere og politikere.[/caption] Også her hjemme står vi overfor store og utfordrende spørsmål som blir viktigere i tida som kommer. Hvordan sikrer vi at framtidig verdiskaping kommer alle til gode og for at flest mulig får leve frie liv? Hva er egentlig rettferdig og hvordan fordeler vi? Hvordan skal vi sørge for vekst, deltakelse og velferd i framtida også? Vi arrangerer Agenda-akademiet for politisk interesserte og samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for sjette gang høsten 2019. Det blir fire tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ulikhet, velferdsstat, arbeidsliv, næringsliv og internasjonale forhold. [caption id="" align="alignleft" width="360"]Akademiet drar alltid ut til en eller flere bedrifter i løpet av semesteret. På Agenda-akademiet lærer du hvordan den norske modellen, med godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, fungerer i praksis.[/caption]

Praktisk informasjon

Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer i 2019: - SAMLING 1: 24-25. august (på Utøya, med overnatting) - SAMLING 2: 21-22. september - SAMLING 3: 19-20. oktober - SAMLING 4: 16-17. november   Den første helgen er med overnatting (på Utøya) og har tidlig avreise fra Oslo lørdag morgen og hjemreise søndag ettermiddag. De tre andre helgene er det program fra ca. kl. 09.00 – 17.00 begge dager, samt middag/sosialt samvær lørdag kveld. [caption id="" align="aligncenter" width="744"]På Agenda akademiet får du møte engasjerende og faglig dyktige innledere På Agenda-akademiet får du møte engasjerende og faglig dyktige innledere.[/caption] Akademiet har en egenandel på 1300 kroner. Det dekker reise, opphold, mat og pensum.

Slik søker du

Interessert? Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 10.juni 2019.

Fremgangsmåte: Søknad og CV sendes i ett dokument (pdf med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor. Frist: 10.juni. Vi besvarer søknadene før utgangen av juni.

Spørsmål?

Ta kontakt med Hannah eller Tiril. Vi ser frem til å høre fra deg!

Hva mener tidligere deltagere?

«En fantastisk møteplass, fantastisk påfyll og en oppvåkning. Det jeg elsker aller mest er at jeg blir fremtidsoptimist mens jeg får alle dystopiene forklart» - Goran Obad, alumn våren 2018 «Agenda-akademiet har vært en utrolig lærerik opplevelse, i tillegg til en unik mulighet til å møte samfunnsengasjerte mennesker med vidt forskjellig bakgrunn. Vi har diskutert aktuelle problemstillinger om ulikhet, rettferdighet, arbeidsliv og økonomi med de fremste forskerne og samfunnsdebattantene i Norge» – Fredrick Tønsvoll Mortvedt, alumn høst 2017». [caption id="attachment_30767" align="aligncenter" width="744"]Akademiet legges ofte til Utøya én gang i løpet av semesteret. Akademiet legges ofte til Utøya én gang i løpet av semesteret.[/caption] «Agenda-akademiet var enda mer givende enn jeg hadde trodd da jeg søkte! Deltakerne og foredragsholderne har utfordret meg og mine meninger – og jeg tror jeg har utfordret noen av deres standpunkter også» – Martine Melgård, alumn vår 2017. «På Agenda-akademiet var det fokus på utfordringer i vår tid. I tillegg til et veldig godt program, ligger styrken i sammensetningen av folk med ulik erfaring og utgangspunkt, som gjennom diskusjoner kan lære av og inspirere hverandre. Jeg sitter igjen med mange nye perspektiver» – Hildegunn Gutvik, alumn høst 2017 «Jeg hadde forventet å møte en tropp ungdomspolitikere, men deltakerne viste seg å være en god blanding høykompetente folk fra kultursektoren, næringslivet, media og forvaltningen – en veldig positiv overraskelse» – Rasmus H. Sandvik, alumn vår 2017. «En super plass for meningsbrytning, politikkutforming og ikke minst for oppdatert innsikt i viktige samfunnsspørsmål» – Henrik Thorgersen Tveter, alumn høsten 2017
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top