|Foto: Thor Steinhovden, Tankesmien Agenda.

Scheel-utvalget treffer blink


I dag la Scheel-utvalget fram sine anbefalinger om endringer i det norske skattesystemet. Hovedfokuset til Scheel er å endre beskatningen vekk fra arbeid og bedrifter – og over til eiendom og forbruk. Agenda har tidligere tatt til orde for et skatteliste der man skattlegger eiendom langt høyere og setter ned skattene på inntekt, og er glad for at Scheel-utvalget velger samme løsning. - For å kunne finansiere velferdsstaten i framtida trenger vi et smart skattesystem og et bærekraftig skattenivå. Det er høy oppslutning om dagens skattenivå, og ingen grunn til å svekke grunnlaget for å finansiere de store velferdsoppgavene som kommer, sier Marte Gerhardsen.

Eiendomsskatt sikrer skattesystemet

Økt skatt på eiendom er en viktig faktor i å sikre dette skattesystemet. Det er mange grunner til dette: 1: Eiendom kan ikke flyttes til skatteparadis som Cayman Islands, slik finanskapital kan. I en stadig mer globalisert økonomi trenger vi skatteobjekter som ikke kan flyttes. 2. Skatt på eiendom gir et harmonisert skattesystem. I dag er det mye mer lønnsomt å plassere penger i eiendom framfor arbeidsplasser. Det er ikke bra for økonomien. 3. Det gunstige skatteregimet fører til høye boligpriser og fare for boligboble. 4. Dette gjør også at de med mindre penger ikke kommer seg inn på boligmarkedet. 5. I dag subsidieres boligeiere med over 50 milliarder kroner. Det gir en omfordeling fra boligeiere til dem som ikke har eiendom. 6. En eiendomsskatt kan være et godt omfordelingsverktøy med rett innretning. - Fast eiendom skattlegges svært begrenset i Norge, og ligger langt bak OECD-snittet, sier Gerhardsen.

Elefanten i rommet

Det er stor enighet blant fagfolk og politikere at det vil være smart å innføre en økt skatt på eiendom. Likevel vegrer mange seg på Stortinget for denne debatten. - Scheel-utvalget har kastet lys på elefanten i rommet. De har gitt en grundig og faglig anbefaling som bør starte prosessen om et bredt skatteforlik i Norge, sier Gerhardsen.

Et rettferdig skattesystem

Tankesmien Agendas notat om et rettferdig skattesystem er tilgjengelig på vår hjemmeside. Notatet ble sluppet 5. november, 2014 og presentert på Agendamorgen.  
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top