Angel Gurría, generalsekretær i OECD, la i dag frem en rapport om økonomisk ulikhet. Her fra en tidligere presentasjon i juli 2014 (foto: OECD/ Andrew Wheeler)

OECD: - Dramatisk vekstfall på grunn av ulikhet, også i Norge


Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) publiserte i dag en rapport, der de konkluderer med at ulikhet har redusert den økonomiske veksten i Norge med ni prosent. I rapporten skriver OECD at økonomisk ulikhet påvirker økonomisk vekst negativt, mens omfordelende politikk ikke er til hinder for vekst. - Dette er bevis på at vi må motarbeide høy og voksende ulikhet for å kunne fremme sterk og bærekraftig økonomisk vekst. Det er her fokuset bør være i den politiske debatten. Stater som satser på like muligheter for alle, fra tidlig alder, er også de som kommer til å lykkes, sier generalsekretær i OECD Angel Gurría, til den britiske avisen The Guardian. OECDs rapport er en knusende dom over ideen om "Trickle down-economics". Teorien stammer fra 1980-tallet, og hevder blant annet at skattekutt til de rikeste vil føre til vekst for alle, fordi slike kutt vil føre til større investeringer og øker antall arbeidsplasser. Tanken er at kutt på toppen i seg selv skal gi høyere velstand til hele befolkningen. OECDs tall og analyser peker imidlertid i helt motsatt retning. Rapporten slår fast at det ikke er noen motsetning mellom å bekjempe ulikhet og skape økonomisk vekst, det er første gang organisasjonen kommer med så tydelige anbefalinger til politiske ledere på dette området.

Ulikhet må tas på alvor

OECD mener politikerne bør vurdere å endre skattesystemene for å sikre at de rikeste bidrar med en rettferdig andel. For å oppnå dette foreslår OECD å innføre høyere inntektsskatt, kutte smutthull og å justere opp skatt på eiendom og formue. Tankesmien Agenda har tidligere tatt til orde for slike endringer i Norge. Her hjemme har regjeringen fjernet arveavgiften og kuttet drastisk i formuesskatten, to skatter landets fremste økonomer mener er svært viktige for omfordeling. - Konklusjonene til OECD viser hvor alvorlig den økende ulikheten er, også i Norge. Derfor er det avgjørende at vi viderefører den politikken vi vet virker i motsatt retning, og fortsetter å jobbe med nye løsninger, sier Marte Gerhardsen.

Piketty til Oslo

Fredag 12. desember gjester den franske økonomen Thomas Piketty Oslo i regi av Tankesmien Agenda. Piketty har blitt verdenskjent for sitt verk Kapitalen i det 21. århundre. Denne analysen av sentrale økonomiske og sosiale utviklingsmønstre i 20 land med data datert tilbake til 1700-tallet, har helt endret måten vi snakker om velstand og ulikhet.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top