Nytt skoleringsprosjekt: Ung i Arbeiderbevegelsen


Tankesmien Agenda arrangerer i samarbeid med LO et helt nytt skoleringsopplegg for unge voksne i fagbevegelsen. Dette er for deg som er eller har lyst til å bli tillitsvalgt, som er interessert i samfunnet rundt deg og brenner for å lære mer sammen med andre. Du vil få dypere politisk innsikt, og utvikle deg som tillitsvalgt, debattant og taler.

Verden er i rask endring med en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, en mer ustabil verdensorden, klimaendringer, økende ulikhet, populisme og radikalisering. Hvordan arbeiderbevegelsen møter denne samfunnsutviklingen vil være avgjørende for hvordan vår fremtid blir.

Kursopplegget vil omfatte både norsk og internasjonal politikk, næringsliv, den norske modellen og rollen som tillitsvalgt. Kurset innebærer også skolering i tale- og debatteknikk, og vil gi innsikt i hvordan man kan jobbe effektivt med media.

Skoleringen innebærer en tett, personlig oppfølging av alle deltakerne. Av kapasitetshensyn er det bare 15 plasser tilgjengelig. Kandidater som ikke får plass i år ønskes velkommen til å søke igjen til neste år.

Praktisk informasjon:

Vi oppfordrer deg som er samfunnsinteresserte, lærevillige, aktiv i fagbevegelsen og mellom 20-30 år til å søke. Skoleringen vil foregå over fire tematiske samlinger og vil finne sted på ulike steder i landet. Aktuelle kandidater må være forberedt til å gjennomføre et kort intervju som en del av søknadsprosessen.

Samlingene vil foregå på følgende datoer i 2022 og 2023:

Samling 1: kl.10 20.06.22- kl.16 21.06.22.

Samling 2: kl.10 19.09.22- kl.16 20.09.22.

Samling 3: kl.10 28.11.22- kl.16 29.11.22.

Samling 4: kl.10 06.03.23- kl.16 07.03.23.

Av deltakerne forventes det at du stiller presis og forberedt til alle samlingene, og at du bidrar aktivt i diskusjoner og gruppearbeid underveis. Du vil få utdelt ulike oppgaver til hver samling og får oppfølging og tilbakemelding underveis.

Slik søker du:

Send CV med informasjon om deg selv og en kort søknad om hvorfor du ønsker å delta på skoleringen.

Søknad og CV sendes i ett samlet dokument (PDF med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor.

Dette kan sendes til: Fredrik@tankesmienagenda.no

Søknadsfrist: 20.mai

I etterkant av søknadsprosessen vil det enkelte forbund få forespørsel om å dekke transport, hotell og tapt arbeidsfortjeneste til den enkelte deltaker. Dersom forbundet ikke kan dekke utgiftene er det mulig å søke LO-sentralt om de kan dekke det. 

Har du noen spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt,

Fredrik@tankesmienagenda.no

Andreas@tankesmienagenda.no


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top