Nytt Agenda-notat: Demokratiguider


Dette notatet er en del av et større demokratiprosjekt i regi av Tankesmien Agenda, der målet er å bringe frem ny kunnskap og å skape debatt om hvordan vi kan styrke demokratisk deltakelse i Norge. Vi setter et særskilt søkelys på hva som fører til større valgdeltakelse, spesielt blant unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn.

Det er bekymringsverdig at unge og personer med innvandrerbakgrunn har en lavere valgdeltakelse enn befolkningen ellers. I dette notatet beskriver vi prosjektet «demokratiguider», som Fredrikstad kommune har gjennomført for å øke valgdeltakelsen, blant underrepresenterte grupper.

Prosjektet går ut på å bruke unge voksne til å spre informasjon og å øke motivasjonen til å bruke stemmeretten. Vi vurderer dette som et positivt tiltak, som gir grunnlag for videre utprøving og evaluering. Vi anbefaler derfor at ordningen med demokratiguider prøves ut i flere norske kommuner i forbindelse med lokalutvalget i 2023.

Dette notatet er en del av Tankesmien Agendas demokratiprosjekt, der målet er å bringe frem ny kunnskap og å skape debatt om hvordan vi kan styrke demokratisk deltakelse i Norge.

Notatet er skrevet av kommunikasjonsansvarlig Thea Joramo Lysne og rådgiver Sylo Taraku i Tankesmien Agenda.

Notatet i sin helhet kan leses her.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top