Unsplash, Fusion Medical Animation

Nye Agenda-notater om koronaberedskap


Les tre notater om krisepakker, importsmitte og beredskap.

Covid-19-pandemien har ikke bare vært en enorm helsekrise, men også en økonomisk krise. Tiltakene mot smittespredning har gitt betydelige utslag i økonomien. Bedrifter har blitt stengt ned og ansatte permittert. I tillegg har reguleringer, anbefalinger og den enkeltes frykt for smitte ført til at mange har holdt seg mye i ro. Det har betydd mindre kjøp og salg av varer og tjenester, og lavere økonomiske vekst.

LES AGENDA-NOTATET OM OFFENTLIG SEKTOR SOM BEREDSKAP

Pandemien har også vist en rekke svakheter i vår beredskap. For eksempel har det vært
store utfordringer knyttet til beholdning og innkjøp av smittevernsutstyr og legemidler.
Mangler i smittevernberedskap som ble påpekt både etter SARS- og
svineinfluensaepidemiene, hadde ikke blitt fulgt opp. Det er også tegn på at den sterke
offentlige forvaltningen som vi trengte i krisen, kunne fungert enda bedre hadde den vært
styrket i stedet for slanket og splittet opp i løpet av de siste årene.

LES AGENDA-NOTATET OM HVA HAR VI LÆRT OM IMPORTSMITTE OG ARBEID?

Kombinasjonen av innreiseforbud, unntak, karanteneregler, testing og reiseråd har vært en vanskelig balanse mellom å opprettholde økonomisk aktivitet og forsyning, samt ivareta menneskelige hensyn på den ene siden, mot å holde smitten nede på den andre. Underveis i pandemien har det ofte tatt tid å få til innstramminger, og vært et sterkt press på lettelser. Vi peker i dette notatet på tre lærdommer vi kan trekke fra erfaringene med varierende kontroll på importsmitte.


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top