|

Norge trenger friske tanker og ideer


Norge er i endring. Befolkningen endrer seg, arbeidslivet endrer seg og omgivelsene våre er annerledes enn før. Mange av ordningene som er etablert for å sikre frihet og trygghet for alle er ikke lenger like treffsikre. Norsk politikk trenger friske tanker og ideer for å løse framtidas utfordringer.
Jeg har i dag takket ja til jobben som daglig leder i tankesmien Agenda. Det er uten tvil en av de mest spennende oppgavene for et samfunnsengasjert menneske i Norge i dag.
Norge er i endring. Befolkningen endrer seg, arbeidslivet endrer seg og omgivelsene våre er annerledes enn før. Mange av ordningene som er etablert for å sikre frihet og trygghet for alle er ikke lenger like treffsikre. Norsk politikk trenger friske tanker og ideer for å løse framtidas utfordringer.

De store spørsmålene

Mitt mål er at Agenda skal være et sted der spennende forskere og visjonære samfunnstenkere lager gode og skarpe analyser, og peker på nye løsninger og muligheter. Vi skal stille ubehagelige spørsmål og ta krevende debatter. Ingen vil gi fra seg goder, men evner vi ikke å flytte innsatsen dit behovene er størst, undergraver vi fundamentet for  velferdssamfunnet. Vi skal ta åpne og fordomsfrie diskusjoner om temaer som framtidas arbeidsliv, hvordan vi skal ta hele landet i bruk, Norges rolle i verden, hva som skal til for å lykkes som et flerkulturelt samfunn og hvordan vi skal løse klimautfordringene . Jeg ønsker meg en samfunnsdebatt med mindre synsing og anekdoter og mer faktisk kunnskap,  og jeg ser frem til å samarbeide med andre som har samme ambisjon. Vi skal  ta tak i de store overgripende spørsmålene – samtidig ønsker vi å bidra med innspill til aktuelle saker der det er kort vei til praktisk gjennomføring.

Hva er frihet?

Agenda er tuftet på idealer om frihet og trygghet for alle. Jeg har gjennom min tid i Utenriksdepartementet og som generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE vært i mange land hvor store grupper av befolkningen lever uten rettigheter og har liten innflytelse over eget liv. I altfor mange land blir halvparten av befolkningen fratatt sin menneskerettigheter fordi de er kvinner og jenter. For meg handler ikke frihet først og fremst om hvorvidt vi kan kjøpe klær på søndager. Jeg tar gjerne den debatten også, og har selv vært ansvarlig for døgnåpen bank i DNB, men for Agenda handler frihet om noe mer. Om muligheten til å bestemme over eget liv, gjøre sine egne valg. Flere får slike muligheter i samfunn med mindre forskjeller. Det er ikke bare et verdistandpunkt, det er en påstand basert på veldokumentert forskning og god økonomisk politikk. Trygge mennesker våger å satse, talentbasen vår blir større når vi kan velge mellom alle, og vi ser at samfunn med små forskjeller gir mindre kriminalitet og bedre folkehelse.

Norges mest relevante og framtidsrettede tankesmie

Noen tror kanskje at sosialdemokratiet sitter i genene mine. Og jeg har hatt stor glede av en oppvekst i en familie med mye kunnskap og engasjement. Men det er mine egne erfaringer fra internasjonalt arbeid med bistand og klima, perspektiver fra posisjoner i næringslivet og de vanlige hverdagsopplevelsene i møter med skole, barnehage og helsevesen, som har befestet min tro på at verdier som samhold og fellesskap gir enkeltmenneskene de beste sjansene til å skape gode liv for seg og sine.
Jeg har ikke deltatt aktivt i partipolitisk arbeid siden ungdomstida. Det har ikke rokket ved mine grunnleggende verdier. Men jeg har lært at det finnes flotte folk og gode ideer også i andre partier og miljøer.  Jeg ser fram til å samarbeide bredt i utviklingen av Agenda som Norges mest relevante og framtidsrettede tankesmie. Jeg håper du vil følge oss på veien. Meld deg gjerne på vår e-postliste, eller følg Agenda eller meg på Twitter. Om du lurer på noe eller har synspunkter håper jeg du skrive en kommentar under.  
Back To Top