Foto: Erlend Aas/NTB scanpix/SMK

Minoritetsrepresentasjon i regjering og offentlig utvalg


Over 10 prosent av befolkningen i Norge består av mennesker som har innvandret fra utenfor EU eller Nord-Amerika, eller barn av disse. Denne minoritetsbefolkningen er svært dårlig representert i viktige beslutningsorganer i Norge.Les hele notatet ved å trykke på denne linken (åpner en pdf fil)


I dette notatet ser vi på representasjonen i regjering og offentlige utvalg, de såkalte NOU-ene. Det er ingen statsråder eller statssekretærer som har en slik bakgrunn, og knapt noen av personene i NOU-er. Av totalt 1316 personer som har sittet i et offentlig nedsatt utvalg i perioden 2009-2017, har bare 34 personer minoritetsbakgrunn. Dette tilsvarer 2,5 prosent.

Tankesmien Agenda mener det finnes flere muligheter for å styrke representasjonen. Naturligvis må partene i arbeidslivet samt akademia gå mer i seg selv for å få frem flere representanter for denne voksende minoriteten. I tillegg så foreslår Agenda at man formaliserer kanalene, slik at sivilsamfunn og andre kan foreslå personer som sitter utvalgene. Det er nok ikke vond vilje som ligger bak, men mangel på kjennskap til mange minoritetsgrupper. Når departementene selv har en lav andel med minoriteter forsterkes denne strukturelle problematikken

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top