Livestream fra kl. 08.00


 #Agendamorgen streames live her torsdag 23. oktober, fra ca kl. 08.00 til kl. 09.00. Dersom du ønsker å delta i samtalen via twitter, vennligst merk tweets med #Agendamorgen.  Velferdsutviklingen i Norge er avhengig av vekstevnen i norsk økonomi. Vi opplever et fall i produktivitetsveksten, og vektstevnen vår vil avgjøres av hvordan vi bruker kompetanse, anvender teknologi og skaper innovasjon. Regjeringen har nedsatt en produktivitetskommisjon som har fått i oppdrag å komme med forslag til hvordan vi kan øke produktiviteten. Lederen for produktivitetskommisjonen og andre sentrale aktører møtes på #Agendamorgen for å diskutere hvordan vi øker produktivitetsveksten i norsk nærings- og arbeidsliv. Vi spør også: - hva er egentlig produktivitet? - Hvordan øker vi produktiviteten? - Kan hver enkelt arbeidstaker gjøres mer produktiv, og hvordan gjøres det best? - hvordan ruster vi norsk arbeids- og næringsliv best mulig for framtida? Debattdeltakere: - Jørn Rattsø, leder Produktivitetskommisjonen - Peggy Hessen Følsvik, 1. sekretær i LO - Trond Mohn, næringslivsleder og filantrop - Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter Torsdag 23. oktober kl. 08.00-09.00, Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo. Frokost serveres fra kl. 07.30. Vel møtt!  
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top