Lansering av nytt Agenda-notat: Hvem har ansvaret for barns personvern?


Den 26.januar kl.09.00 lanserer vi i Tankesmien Agenda i samarbeid med Redd barna et nytt notat!
Velkommen til lansering av vårt Agenda-notat om digitalisering i skolen!
Digitalisering i skolen skjer raskt, og det tas stadig i bruk nye digitale løsninger, verktøy og apper som registrer, lagrer og bruker barns persondata. Har vi mista kontrollen?

Debatten om digitaliseringen av skolen har vært en diskusjon om for eller imot nettbrett. Det er imidlertid mindre oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak de løsningene som brukes i utdanningssektoren. Hva bør gjøres for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, enten fra kommersielle aktører eller i andre sektorer? Hvordan reguleres og kontrolleres innsamling, deling og bruk av elevenes persondata? Er kontrollen god nok, og hvem har ansvaret?

Tankesmien Agenda lanserer sammen med Redd Barna et notat som beskriver dagens situasjon. I notatet har forfatterne foreslått konkrete tiltak, som kan styrke det offentliges forutsetninger for å tilrettelegge for god bruk av digitale løsninger, uten at det går utover kommunalt selvstyre og metodefrihet i skolen. Vi inviterer til debatt om hva slags retningslinjer som trengs i skolen, og om hvordan utdanningsmyndighetene bør forholde seg til teknologigigantene i skolen.
I panelet møter du:
• Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda
• Finn Myrstad, medlem i personvernkommisjonen
• Simen Sommerfeldt, forfatter av Bouvet-rapporten, «Digitalisering i skolen, har vi glemt personvernet?»
• Edvard Botterli Udnæs, leder i Elevorganisasjonen
• Halvard Hølleland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Følg med på arrangementet her


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top