Bilde: UiT Norges arktiske universitet||

Klima: fra holdning til handling


- Vi gjør klimadebatten for komplisert. Det fremmedgjør den for folk flest. I stedet må vi gi folk et rom til å være en del av løsninga i sine egne liv, sa nestleder i ZERO Kari Elisabeth Kaski på #Agendamorgen Tromsø. Vi må bryte ned utfordringene Temaet for debatten i Tromsø var klimakommunikasjon. Diskusjonen dreide seg om hvordan beslutningstakere kan engasjere befolkningen for å ta innover seg klimaproblematikken, og gjøre noe. I tillegg til Kaski satt Cicero-sjef Kristin Halvorsen, professor Kristoffer Rypdal ved UiT – Norges arktiske universitet, direktør ved Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther og seniorrådgiver i Statoil Tom Therkildsen i panelet. De var enige om at klimadiskusjonen i dag er for komplisert. Halvorsen påpekte at de fleste sjelden planlegger for kriser i fremtiden, og at det gjør det vanskelig å engasjere folk. Kaski kritiserte ekspertveldet i klimasektoren, som hun mener har fremmedgjort debatten for folk flest. - Klimaproblemet er ganske enkelt. Vi har brukt, og bruker fortsatt for mye fossil energi. Vi er avhengige av det, og må derfor kutte i denne bruken, sa Kaski. [caption id="attachment_6981" align="alignleft" width="744"] Bilde: UiT Norges arktiske universitet[/caption]

I panelet i Tromsø satt professor i fysikk ved UiT Kristoffer Rypdal (fra venstre), direktør i CICERO Kristin Halvorsen, direktør Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther, leder av Tankesmien Agenda Marte Gerhardsen, seniorrådgiver Statoil Tom Therkildsen og nestleder Zero Kari Elisabeth Kaski.

Statoil med på notene Også Statoils Tom Therkildsen gav uttrykk for å være med på denne tankegangen. Han mener vi i dag har et energisystem som ikke er bærekraftig, og som må legges om.

- Energimiksen inneholder for mye fossil energi og denne andelen må kraftig ned, sa Therkildsen.

Problemer også i dag ZEROs nestleder var opptatt av å understreke at investeringsbeslutningene vi tar i dag låser oss til en fremtidig fossil infrastruktur. Endringene må derfor komme nå, mener Kaski. Hun minnet dessuten publikum på at klimaendringer ikke er et fenomen i fremtiden, men noe som allerede foregår.

- Vi snakker for mye om de fremtidige barnebarna våre, og ikke de millionene av mennesker som allerede er på flukt fra klimaendringer i dag, sa nestlederen.

Klimaoptimister Til tross kritikk mot måten klimautfordringene blir snakket om, var mange i panelet optimistiske med tanke på fremtiden.

- Jeg har blitt mye mer optimistisk siden jeg begynte i Cicero. Det foregår mye tenkning på utfordringene, og vi har mye kunnskap om klima på mange samfunnsområder. Og, dersom vi bryter ned klimaproblematikken, finnes det mange lyspunkt, sa Kristin Halvorsen.

Her trakk hun frem eksempler som Obamas nye CO2 mål for energisektoren i USA, Kinas utprøving av nasjonale kvotesystemer, og klimafokusert forbrukeratferd i land som Tyskland.

Kristin Halvorsen

Det var en engasjert Kristin Halvorsen som åpnet paneldebatten i Tromsø, med en innledning om klimaproblematikken.

Top-down, bottom-up og et positivt budskap Leder av Norsk Polarsenter, Jan-Gunnar Winther er også optimist, men mener det er nødvendig å endre hele tilnærmingen til klimakommunikasjon.

- Dersom vi kombinerer «top-down» og «bottom-up» tilnærmingene og legger til et positivt budskap, kan dette føre til en endring i mentalitet som gjør at vi kommer mye lengre på løsningsiden, sa Winther.

Se hele debatten her

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top