|||

Fokuset bør være på velferd, ikke skattekutt


  Regjeringen har lite støtte i befolkningen for sine ønsker om store skattekutt. I oktober utførte analyseinstituttet YouGov en undersøkelse om folk sine holdninger til skatt og fordeling, på oppdrag fra Tankesmien Agenda. 1000 nordmenn ble spurt i undersøkelsen.

Ingen folkeaksjon for lavere skatter

Svarene viser at det ikke er noen folkeaksjon for lavere skatter og avgifter. Hele 54 prosent mener dagens skattenivå i Norge er «passe», mens bare 29 prosent mener «nordmenn betaler for mye skatt». 10 prosent mener nordmenn betaler for lite skatt. Uten navn-4 Resultatene er oppløftende for dem som er tilhengere av at Norge skal fortsette å utvikle en stabil og fungerende velferdsstat. De bør også være en tankevekker for regjeringen, som har varslet ytteligere skattekutt i årene som kommer. - Regjeringen bør heller bekymre seg over at vi i framtida vil måtte finansiere større velferdsoppgaver enn i dag. Da er det uklokt å svekke inntektsgrunnlaget nå. At nordmenn flest ikke synes det er behov for store skattekutt, understreker poenget, sier leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen.

Mindre ulikhet

Folk er ikke så opptatt av ytterligere skattekutt, men de er derimot opptatt av at vi skal motarbeide økende forskjeller mellom rik og fattig i Norge. Undersøkelsen viser at 82 prosent av nordmenn mener det er svært eller litt viktig å «motarbeide økte forskjeller mellom fattige og rike» her til lands. Fredag 12. desember arrangerer Tankesmien Agenda besøk av den franske økonomen Thomas Piketty. I hans mye omtalte bok «Kapitalen i det 21. århundre» viser Piketty at økonomisk ulikhet øker kraftig verden over. Selv om Norge er blant verdens likeste land, øker også ulikheten her. Det meste brukte målet for ulikhet, Gini-koeffisienten (som måler økonomisk ulikhet på en skala fra null til en), har steget med 19 prosent siden 1986. Det er dobbelt så stor stigning som gjennomsnittet i OECD.

Viktig med omfordelende politikk

For å hindre at ulikheten stiger videre, er det først og fremst viktig å beholde dagens omfordelende politikk, mener Marte Gerhardsen. - Derfor er det urovekkende at regjeringen har fjernet arveavgiften og kuttet dramatisk i formuesskatten. Spesielt siden de har lite støtte for synet på at dette vil bidra til verdiskaping: Landets beste økonomer mener det er vanskelig å komme på skatter som er mer omfordelende og mindre skadelig for økonomisk vekst, avslutter Gerhardsen.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top