Tom Haga/Norsk olje og gass

Flere politikere fra fagbevegelsen, takk


Venstresiden trenger en liten tupp bak: Nå er tidspunktet for å rekruttere flere politikere fra fagbevegelsen. av Axel Fjeldavli
Den siste uken har det vært urolig sjø rundt Oslo Arbeiderparti. Nominasjonskomiteen har ikke funnet plass til en eneste LO-tillitsvalgt på de ti «sikre» plassene fram mot høstens kommunevalg. At et lag i Arbeiderpartiet velger å ikke nominere aktive LO-tillitsvalgte på sikker plass til et kommunevalg er isolert sett ikke nødvendigvis et stort problem. Men det går dessverre inn i en større trend. Aps partisekretær Kjersti Stenseng fant det etter valget 2017 nødvendig å sende ut et brev til partiets nominasjonskomiteer, med en klar oppfordring om å sette opp faglige kandidater på valgene til kommunestyrer og fylkesting. Brevet kunne like gjerne vært sendt ut til nominasjonskomiteene i SV eller Rødt. Alle partiene på venstresiden hadde hatt godt av et tupp bak: For mange lag i partiene velger å nedprioritere faglige kandidater. La meg utbrodere hvorfor det jeg mener det er et problem. Et rotfeste i arbeidslivet En av venstresidens store styrker er å være tett på hverdagsproblemene folk møter i arbeidslivet, og en av venstresidens store oppgaver er å ta disse spørsmålene på det største alvor.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top