Et nytt Agenda-notat om utfordringer og dilemmaer i norsk multilateral bistand


Notatet er skrevet av Catharina Bu, internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda og Jon Lomøy, tidligere direktør i NORAD.
Utfordringer og dilemmaer i norsk multilateral bistand!

Mer norsk bistand enn noensinne går via multilaterale organisasjoner. I 2020 gikk 58 prosent av all norsk bistand til multilaterale partnere, mens det i 2013 var 43,6 prosent. Bistanden går til alt fra Verdensbanken og de store FN-organisasjonene til mindre fond. Notatet tar opp utfordringer og dilemmaer ved den norske multilaterale bistanden. 

Norge har dessuten vært en pådriver for framveksten av stadig nye multilaterale initiativ og mekanismer de siste to tiårene, spesielt innen helse. Antallet multilaterale partnere har dermed økt over tid. Med stadig nye initiativ, fond og organisasjoner internasjonalt, framstår den globale bistandsarkitekturen som mer og mer uoversiktlig. Samtidig har få politiske prioriteringer blitt kuttet. Det er heller ikke gjort en strategisk analyse av hvordan Norge kan og bør bidra mest og best. Den norske multilaterale støtten har også blitt stadig mer øremerket, noe som er blitt det viktigste instrumentet for å gjøre prioriteringer innen den norske utviklingspolitikken. Dette til tross for at Norge taler varmt for minst mulig øremerking og løfter fram behovet for kjernestøtte, når dette diskuteres nasjonalt eller internasjonalt.

Det er mange gode grunner til å kanalisere bistanden gjennom multilaterale partnere. På den måten kan man samle ressurser fra mange givere. Samtidig er det lite offentlig eller politisk debatt om denne store omleggingen av norsk bistand.

Notatets overordnede spørsmål er:

Hvordan får vi mest mulig ut av den norske multilaterale bistanden i et stadig mer komplekst internasjonalt bilde?

Notatet kommer med 10 forslag til hva politisk ledelse og byråkrati bør gjøre for å innrette og organisere den multilaterale bistanden på best måte i tiden framover, med eksplisitt oppmerksomhet om å sikre god politisk styring, og fortsatt god forvaltning og effekt av denne bistanden.


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top