EØS/ Unsplash

EØS for alle


Slik kan avtalen bli bedre for flere.

I 1994 skrev Norge under EØS-avtalen. Etter 25 år er det fortsatt debatt om EØS. Er fordelene større enn ulempene? Ødelegger EØS-avtalen norsk arbeidsliv? Tvinger EØS oss til å privatisere velferdsoppgaver? Og aller viktigst: Hva kan vi i så fall gjøre med dette?

Kjernespørsmålet blir størrelsen på det vi ofte kaller handlingsrommet. Legger avtalen så store begrensninger på norsk politikk at problemene ikke lar seg løse så lenge vi er medlem? Eller er det nettopp i norsk politikk at problemene må løses?

LES EØS-PAMFLETTEN HER

På tvers av befolkningen og ulike politiske partier har EØS-avtalen høy oppslutning i Norge. I en spørreundersøkelse i juni 2019 oppga 61 prosent av de spurte at de ville stemt ja til avtalen i en folkeavstemning.

Likevel er det åpenbart at avtalen ikke fungerer godt nok. Det er liten tvil om at gevinstene av internasjonal handel har blitt skjevt fordelt. Det gjør sterkt inntrykk når tillitsvalgte gir beskjed om alt fra sosial dumping til grotesk arbeidslivskriminalitet. Det er fortvilende at kommuner skal bruke tid og krefter på kronglete juridiske EØS-spørsmål når de burde konsentrere seg om å gi folk best mulig velferd.

I Tankesmien Agenda har vi over flere år undersøkt fordeler og ulemper med både internasjonal handel generelt, og EØS avtalen spesielt. Vår konklusjon er at avtalen er avgjørende for norsk økonomi, men også at norske politikere kan gjøre mye mer for å sørge for at EØS-avtalen er bedre for flere.

I denne pamfletten oppsummerer vi de viktigste problemene og foreslår løsninger. Innholdet er hentet fra flere av våre publikasjoner som rapportene «Handel, globalisering og det norske arbeidslivet», «Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet» og «Fra handlingsrom til politisk handling» og «Statsstøtteregler på avveie».

Hensikten er ikke at alle skal bli enige, men at debatten om EØS foregår på et best mulig faktagrunnlag. Håpet er å bidra til en bedre diskusjon om EØS, og bedre løsninger på de utfordringene avtalen gir.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top