Et bilde av en elev ved en skole i Uruzgan-distriktet i Afghanistan (foto: Flickr, Elissa Bogos/Save the Children)

Emblem for beskyttelse av skoler


Årlig angripes hundrevis av skoler og utdanningsinstitusjoner i krigs- og konfliktområder. Angrepet på en skole i den pakistanske byen Peshawar tirsdag 16. desember er dessverre bare ett av mange angrep. Fortsatt er hundrevis av jenter savnet etter at den fundamentalistiske organisasjonen Boko Haram angrep en jenteskole i Nigeria. Og årlig ødelegges et stort antall skoler i Afghanistan av Taliban.

Dette kan ikke fortsette og verden må arbeide med nye og innovative måter å beskytte skoler på. Mye gjøres allerede. Initiativet som kalles Lucens Guidelines, som skal forhindre at skoler blir militære mål er viktig. Men mere kan gjøres og nå lanserer Agenda et konkret forslag:

Agenda anbefaler at den norske regjeringen tar initiativ til å etablere et beskyttelsesemblem som skal gi beskyttelse til skoler og andre utdanningsinstitusjoner, og forhindre at disse blir et mål for krigshandlinger, terror og andre former for ødeleggelse. Forslaget om å etablere et slikt emblem, som en kan kalle for «den blå bok», har allerede støtte. Nå er tiden moden for å drøfte dette på statsnivå.

Her kan du lese hele notatet «Den blå bok» - et beskyttelsesemblem for skoler og utdanningsinstitusjoner i krigs- og konfliktområder 

Forfatter av notatet, Rolf Vestvik, skrev en kronikk om forslaget i Dagsavisen mandag 5. januar 2015.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top