Foto: Unsplash

Du tenker kanskje ikke på alt som gir oss trygghet?


Her er seks ting du kanskje ikke visste handler om beredskap.

Les første rapport fra Agenda-prosjektet om beredskap her. 

Trygghet er en viktig rettesnor for god politikk. Selv om hver enkelt av oss ikke går rundt og tenker på alt som kan gå galt, er det viktig at politikken gjør det. Klimaendringene gjør at ras og flom kan oppstå i deler av landet som ikke var vant til det. Internasjonale relasjoner er i endring. Stadig mer av hverdagen blir digitalisert. Er vi klare for nye typer kriser?

Innsatsen som skal til for at vi er trygge er utrolig mangfoldig og sammensatt, og skjer uten at hver og en av oss tenker på det. Alt som sammen handler om å skape trygghet kaller vi i Agenda for «totalberedskap». Du tenker kanskje ikke på alt det forskjellige som kan gi oss trygghet?

Her er seks ting du kanskje ikke tenker på, som bidrar til å skape trygge samfunn. 


1. At bønder stiller opp med møkkaspredere under en skogbrann

Mange kommuner har inngått avtaler med lokale gårdbrukere om hjelp hvis det oppstår større branner. Det gjør at det er lettere å skalere opp brannslukkingsinnsatsen raskt.

Foto: Stavanger Aftenblad/Fredrik Refvem 

   Les også: Fire utfordringer for norsk beredskap

2. At Sivilforsvaret har atomberedskap

Med eldre atomanlegg i Europa og atomubåter langs norskekysten kan ulykker skje, selv om sannsynligheten er liten. Sivilforsvaret er del av den norske atomberedskapen gjennom blant annet spesialkompetanse å sikre personer som har vært utsatt for stråling.

Foto: Sivilforsvaret/Espen Bakketun3. At Forsvaret kan bistå under store fjellskred

Forsvaret skal forhindre krig og forsvare Norge mot fremmede makter. Men Forsvaret har materiell, mannskap og kompetanse som også kan støtte den sivile beredskapen, for eksempel ved store fjellskred.

Foto:  Forsvaret/Olav Standal Tangen

Les også: Ny rapport - Er i klare for en krise?


4. At det finnes alternative drikkevannskilder