Foto: OBRE Oslo brann- og redningsetat

Dette trenger nødetatene for å fungere


Det er ikke nok at vi kan ringe 113 når vi trenger det. De må også kunne komme seg frem. Da trenger vi disse tingene.

Du tenker kanskje ikke på alt det forskjellige som kan gi oss trygghet? En viktig del av beredskapen er det blålys-etatene som står for - ambulanse, brannvesen, politi. Men de trenger også noen ting for å kunne fungere optimalt, som man gjerne ikke tenker på. 

Trygghet er en viktig rettesnor for god politikk. Selv om hver enkelt av oss ikke går rundt og tenker på alt som kan gå galt, er det viktig at politikerne gjør det. Klimaendringene gjør at ras og flom kan oppstå i deler av landet som ikke var vant til det. Internasjonale relasjoner er i endring. Stadig mer av hverdagen blir digitalisert. Er vi klare for nye typer kriser?

Innsatsen som skal til for at vi er trygge er utrolig mangfoldig og sammensatt, og skjer uten at hver og en av oss tenker på det. Alt som sammen handler om å skape trygghet kaller vi i Agenda for «totalberedskap».

Her er derfor seks store og små ting som skaper god beredskap i nødetatene. 

1. Et politi som kjenner nabolaget

Et politi som kjenner lokalsamfunnet er bedre rustet til å jobbe forebyggende og gripe inn tidlig. I tillegg skaper det større tillit til politiet.

Foto: Daniel DeNiazi


2. At ambulansefly kommer når de skal

Også de som bor der det er store avstander bør kunne føle seg trygge hvis de får helseproblemer. Da er vi avhengige at transportmidler, som ambulansefly, er tilgjengelig og riktig bemannet. 

Foto: BAAS/Johnny Vaet Nordskog



3. Ambulansefolk med lokalkunnskap når GPS-en ikke virker

Teknologien skal ikke avgjøre om hjelpen kommer i tide. Derfor trenger vi ambulansearbeidere, politi og brannvesen som kjenner lokalsamfunnene og finner frem, selv hvis teknologien skulle svikte. 

Foto: Peter Fiskerstrand


4. Deltidsbrannfolk som får fri fra annen jobb til å slukke brann