– Det offentlige må ikke henge etter på bioteknologi


Vil det bli lovlig i Norge med eggdonasjon og assistert befruktning? Denne våren behandler Stortinget Bioteknologiloven.

Før jul leverte regjeringen sine forslag til endringer i Bioteknologiloven. Det knytter seg nå stor spenning til Stortingets behandling. Assistert befruktning for enslige og eggdonasjon var to av spørsmålene de fire regjeringspartiene ikke kom til enighet om. Men med FRP ute av regjeringen, kan det likevel være flertall for flere endringer. 

Hilde Nagell jobber for tiden med bok om ny teknologi og samfunnsendringer. I forrige uke deltok hun på Bioteknologidagen om hva som blir de viktigste debattene om bioteknologi framover.  

– I det øyeblikket folk opplever at de ikke får det de trenger fra det offentlige, har vi et problem. Derfor må det offentlige være mer frampå, benytte seg av teknologien og gjøre data tilgjengelig for forskning. Hvis dette ikke skjer, vil det bli være de private teknologiselskapene som vil lede utviklingen. Det skaper økende ulikhet og et stadig mer todelt helsevesen, advarer Nagell.

Se hele panelsamtalen mellom Hilde Nagell, Eirik Løkke fra Civita og Hans Ivar Hanevik, overlege ved fertilitetsavdelingen på Folkehelseinstituttet. 

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top