Foto: Flickr, Cc, Alex Hanson

Delstaten vurderer totalforbud mot abort. Kan straffes med døden


Politikere i Ohio vurderer en lovendring som vil gjøre det straffbart å ta abort. Konsekvensen kan være livstid i fengsel eller dødsstraff. Den foreslåtte loven, kjent som House Bill 565, vil inkludere ufødte barn i definisjonen av mennesker. Det betyr igjen at et foster, fra det unnfanges og fram til det blir født, vil defineres som menneske, noe som gjør at både en lege som gjennomfører, og kvinner som tar abort, kan straffes svært strengt. «Hjerteslagsloven» Ifølge Independent gjør House Bill 565 heller ikke noe unntak for svangerskap som kommer som følge av voldtekt eller incest, eller svangerskap som setter mors liv i fare. Lovforslaget inkluderer ikke spontanaborter, men det er uklart hvordan en uønsket abort/terminering av svangerskapet kan bevises av lege eller mor. Forslaget kom opp i mars, og vurderes nå av helsekomiteen i Ohio. Dersom det blir gjennomført, kan abort av ufødte fostre straffes på lik linje med drap, noe som kan innebære livstid i fengsel eller dødsstraff. Ohios lovgivende makt er dominert av det republikanske partiet, mens helsekomiteen består av 13 republikanere, hvis parti generelt sett er positiv til strengere abortlover, og fem demokrater, som er negative. Selv om forslaget per nå bare er til vurdering, har delstaten også en annen endring på trappene, den såkalte «heart beat bill», eller hjerteslagsloven. Den kriminaliserer abort på ethvert foster med hjerteslag. Ifølge Store norske leksikon kan man med hjelp av ultralyd høre hjerteslag på et foster mellom femte og sjette svangerskapsuke. Endringen gikk gjennom i Representantenes hus i Ohio 15. november. Den skal deretter gjennom Senatet, før den kommer guvernørens bord. Leger som gjennomfører aborter på fostre med hjerteslag kan dermed straffes med opp til ett år i fengsel, eller en bot på 2500 dollar, ifølge New York Times. Hjerteslagsloven er vedtatt i Representantenes hus i Ohio, og venter nå på å gå gjennom Senatet. Ifølge lokalavisa The Columbus Dispatch har guvernør John Kasich truet med å legge ned veto hvis forslaget kommer på hans bord. - En av de mest høythengende fruktene USA-kommentator og forfatter av boka «Det amerikanske marerittet», Thor Steinhovden, sier til Dagbladet at en slik lovendring på delstatsnivå kan innebære langt mer enn det. - Poenget, som de som står bak lovforslagene sier, er å få en av disse lovene inn i rettssystemet, slik at det en dag kan gå helt til Høyesterett. Målet er da å svekke, eller få fjernet Roe v. Wade-kjennelsen, sier han. Roe v. Wade-kjennelsen er kjennelsen som i praksis legaliserte abort i 1973, da en angivelig voldtatt kvinne gikk til rettssak fordi hun først ble nektet abort. Steinhovden tror det kan komme flere lovforslag som det i Ohio framover. - Siden Høyesterett nå har et konservativt flertall, tror jeg at vi vil se dette dukke opp i delstater der republikanerne har solide flertall i delstatskongressen. De tror nå at en av de mest høythengende fruktene, abortlovgivningen, er innen rekkevidde, forklarer han. Hvis dette skjer, kan abortlovgivningen endre seg drastisk. - Hvis Roe v. Wade svekkes betyr det at delstatene vil få mer makt til å regulere tilgangen til abort. Mange konservativt styrte delstater står klare med «triggerlover» som innføres ved en slik svekkelse. Dermed kan store deler av USA endre seg nærmest over natta. Dette høres jo ut som et mareritt, og det er det, sier Steinhovden til Dagbladet. Kronikken er skrevet av Thor Steinhovden og stod først på trykk i Dagbladet. 
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top