Bekjempelse av Den islamske stat


Debatten om hvordan Norge kan bidra i kampen mot den ytterliggående bevegelsen IS er viktig fordi den handler om at Norge er villig til å ofre egne og ta andres liv i en militær operasjon. Selv om det fra regjeringens side er understreket at det militære oppdraget fra norsk side primært handler om militær kapasitetsbygging hos lokale sikkerhetsstyrker er dette et militært oppdrag. Det er derfor avgjørende at det gjennomføres grundige analyser både av den aktuelle situasjon, hva som er alternativene, hvordan Norge best kan bidra og på hvilken måte Norge skal bruke sine ressurser.

Dette policy-notatet er en overordnet analyse av situasjonen i regionen, hva det norske bidraget innebærer, samt mulige alternativ til det forslag som er lagt frem av regjeringen Solberg.

Policynotat Bekjempelse av Den islamske stat

Et intervju av prosjektleder Rolf A. Vestvik, om notatet, kan leses i Klassekampen 25. november, 2014.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top