Foto: Unsplash, Cc, Jannik Skorna

Arsenalreklame er bra for Afrika


Rwanda ønsker å bli mindre avhengig av bistand, blant annet ved å tiltrekke seg flere turister. Hva er vel da bedre enn å forbindes med ett av verdens mest populære fotballag? I forrige uke kunne vi lese i en rekke norske og internasjonale medier at Rwandas turistråd har inngått en avtale med fotballklubben Arsenal blant annet om å reklamere på deres drakter de neste tre årene. 350 millioner kroner betaler de for avtalen. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Politikere i England og Nederland raser og mener det er uhørt at det fattige afrikanske landet skal bruke penger på sponsing når det samtidig mottar bistand fra rike land.

En suveren stat.

Satt på spissen, er kritikernes logikk at bistand er en altruistisk gave fra det rike og aktive nord til det fattige og passive sør. Fra en slik logikk følger at bistandsmottakeren skal si høflig takk og bruke pengene på fattigdommens symptomer slik at giverland kan se at bistanden «virker», ikke prøve å gjøre noe med de underliggende årsakene. Kritikken mot Rwanda-Arsenal-avtalen er med andre ord totalt feilslått og viser hvor dypt kolonialistiske holdninger fortsatt stikker i Europa. Rwanda står, som en hvilken som helst suveren stat, selvfølgelig helt fritt til selv å bestemme hva landet skal bruke penger på. Turistindustrien er en av landets største inntektskilder og sysselsetter 90.000 mennesker. Landet har i dag 3.2 milliarder kroner i inntekter fra turisme og er med det et betydelig bidrag til landets økonomiske vekst som i fjor var på over 6 prosent. Målet er å doble inntektene innen 2024. Å bruke 350 millioner på markedsføring over tre år er kanskje nettopp det som trengs for å nå målet. Tiden er – heldigvis – forbi da myndigheter i Europa og andre land kunne diktere afrikanske lands politiske prioriteringer.

Mindre bistandsavhengig.

Det er riktig at Rwanda mottar betydelig internasjonal bistand. Likevel, bistandens andel av det statlige budsjettet er på vei ned, og myndighetene har en bevisst strategi om å bli stadig mindre avhengige av bistand. Dette bør være musikk i giverlandenes ører. For dem som følger med på den internasjonale faglige debatten omkring bistand, er nettopp det å bruke bistand katalytisk, det vil si at bistand brukes for å utløse nye «friske» midler, nettopp det som av mange regnes som den mest effektive bruken av bistand i 2018. Når det er sagt, tas ikke pengene, ifølge Rwandas utviklingsråd, fra internasjonal bistand, men brukes av inntekter nettopp fra turistindustrien. Det må også sies at Rwanda faktisk er et veldig fint reisemål og fortjener flere turister. At det i nesten alle de internasjonale medieartiklene om Arsenal-saken påpekes at landet hadde et folkemord i 1994 – for 24 år siden – bekrefter jo nettopp hvorfor landet ønsker å markedsføre seg på en mer positiv måte. Og hva er vel bedre enn å forbindes med ett av verdens mest populære fotballag?

Rasjonelt og strategisk valg.

Ifølge Rwandas nasjonale statistikkbyrå kommer størstedelen av utenlandske turister fra andre afrikanske land. Enhver som har besøkt kontinentet vet at Arsenal blant afrikanere er ett av de mest populære fotballagene i Premiere League. Å kunne nå både denne gruppen og et globalt publikum virker som et rasjonelt og strategisk valg av Rwandas turistråd. I tillegg vil det kunne gi stolthet til Rwandas befolkning. Med tanke på at Arsenal i snitt selger over 800.000 drakter per år betyr det at Rwanda vil være tett på mange supporteres bryst. Skal man kritisere Rwanda, bør man heller peke på landets diskutable involvering i konflikten i nabolandet Kongo, undertrykkelse av opposisjonskandidater, menneskerettighetssituasjonen eller mangelen på ytringsfrihet. Men å kritisere landet for å ville bygge opp en turistindustri og på den måten bli mindre avhengige av bistand er helt feil. Strategien om å markedsføre seg på et populært lag i verdens mest populære sport bør applauderes.   Kronikken er skrevet av Catharina Bu og sto først på trykk i Vårt Land.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top