Stein K. Kristiansen (venstre) ledet Agendamorgen, med et panel bestående av Anette Trettebergstuen, Eli Gunhild By, Arve Kambe og Ann Cecilie Bergene. Foto: Thor Steinhovden|Stein K. Kristiansen (venstre) ledet Agendamorgen, med et panel bestående av Anette Trettebergstuen, Eli Gunhild By, Arve Kambe og Ann Cecilie Bergene. Foto: Thor Steinhovden|Stein K. Kristiansen (venstre) ledet Agendamorgen, med et panel bestående av Anette Trettebergstuen, Eli Gunhild By, Arve Kambe og Ann Cecilie Bergene. Foto: Thor Steinhovden

Arbeidsmiljøloven: gull eller gammeldags?


- Når statens egne fagorganer advarer mot de alvorlige konsekvensene av regjeringens forslag, hvorfor gjør dere dette da? Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) gikk hardt ut mot Høyrerepresentant Arve Kambe under onsdagens #Agendamorgen. Sammen med leder av Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By og forskningsleder Ann Cecilie Bergene ved Arbeidsforskningsinstituttet, diskuterte de regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Bergene åpnet det hele med en grundig gjennomgang av loven, som la utgangspunktet for debatten. Lederen for arbeids- og sosialkomiteen på stortinget, Arve Kambe (H), beskrev arbeidsmiljøloven som en gigantlov som skal favne alt fra store institusjoner som sykehus og fabrikker, til de små gründerbedriftene. - Loven, slik den er i dag, går utover fleksibiliteten i arbeidslivet og skaper byråkrati, sa Kambe. Han understreket at regjeringen ønsket å beholde de aller fleste bestemmelsene i loven. Kambe varslet at arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) trolig kommer til å legge frem de foreslåtte endringene før jul, med sikte på vedtak i Stortinget før påske.

Endringer som ingen vil ha

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) kontret med at regjeringen har møtt «massiv motstand» fra de ulike aktørene i arbeidslivet, også egne fagetater. - Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, NAV, og Økokrim advarer alle mot konsekvensene av dette. De sier det vil føre til økt sykefravær, flere uføre, økt press og stress, pluss at det vil vanskeliggjøre arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sa Trettebergstuen. Hun fastslo at politikere selvfølgelig skal forholde seg til de seriøse, velfungerende bedriftene som ivaretar de ansatte rettigheter, men at man også må utforme lover som regulerer dem som ikke gjør dette.

Dagens regelverk er godt nok

Lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener dagens lovverk gir rom for den nødvendige fleksibiliteten som regjeringen etterlyser. - Hvorfor er det sånn at vi skal endre noe som faktisk fungerer, spurte hun. Hun mente eksemplene som Kambe trakk frem som gunstige og fleksible ordninger hadde blitt gjennomført nettopp på grunn av at dagens lovverk tillater dette.

Fleksibilitet eller tvang?

Kambe gjentok regjeringens mål om å avbyråkratisere loven og gi mer makt til lokale tillitsvalgte. Blant annet innebærer regjeringens forslag at de sentrale fagforeningene mister retten til å være endelig godkjenningsinstans for lokale avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven. Kambe mener lokal enighet holder, og at Arbeidstilsynet skal avgjøre eventuelle tvistesaker. - Dette vil føre til et mer effektivt arbeidsliv, og gjøre det enklere for arbeidstakerne å planlegge, sa Kambe. Trettebergstuen konkluderte derimot med at endringene kan gjøre det lettere å påtvinge «fleksibilitet». - Vi mener du skal kunne ha rom for å jobbe som du vil og ha fleksibilitet, men vi vil at du skal kunne avtale deg frem til det, ikke tvinges til det, sa Trettebergstuen.

Se hele debatten på nytt

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top