Anne-Grete Strøm-Erichsen blir ny styreleder for Tankesmien Agenda


Den tidligere forsvarsministeren for AP tar over styrevervet etter Geir Lippestad.

Tirsdag 2. juni ble det avholdt generalforsamling i Tankesmien Agenda, der det ble valgt ny styreledelse. Anne-Grete Strøm-Erichsen tar over som styreleder etter Geir Lippestad. Lippestad har vært styreleder for tankesmien siden oppstarten i 2013.  

- Det har vært en glede å tjene som styreleder helt fra oppstarten av Tankesmien Agenda. Jeg var med da vi bar inn møblene i det første lokalet, og syv år senere har Agenda blitt en viktig samfunnsaktør. Det har vært spennende å jobbe med dyktige ledere, rådgivere og styremedlemmer, og eiere som er så tett på den offentlige debatten, sier Lippestad. 

Lippestad er trygg på å overlate vervet til Strøm-Erichsen.  

- Anne-Grete har lang erfaring og er riktig person til å ta Tankesmien Agenda videre som samfunnsaktør i en tid med mye press på mediene. Det er viktigere enn før at Agenda bidrar til etterrettelig og kunnskapsbasert debatt, sier han.

- Vi trenger Agenda nå 

Strøm-Erichsen har vært nestleder i styret til Tankesmien Agenda i ett år før hun nå tar over ledervervet. Fra 2005 til 2013 var hun statsråd for Arbeiderpartiet i Jens Stoltenbergs regjering, der hun innehadde postene som forsvarsminister og helse- og omsorgsminister. Strøm-Erichsen er utdannet IT-ingeniør og har flere styreverv. 

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med flotte folk og dyktige styremedlemmer, sier hun.  

- Vi er i en situasjon med store endringer nasjonalt og internasjonalt. Da er det veldig spennende å få være med på det Tankesmien Agenda gjør, både med politikkutvikling og som møteplass, og ikke minst på grunn av de dyktige ansatte. I en tid der veldig mange mener at ting går fint, jobber Tankesmien Agenda for en fremtid som tar vare på alle, for et bærekraftig samfunn med små forskjeller og like muligheter, sier Strøm-Erichsen.  

Nye styremedlemmer 

Generalforsamlingen har også valgt Bodø-ordfører Ida Pinnerød fra Arbeiderpartiet inn i styret, samt  Sturla Stålsett. Stålsett har vært leder for Kirkens bymisjon, og det regjeringsoppnevnte Tros- og livssynsutvalget. Han er nå professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole.  

Disse fortsetter i styret: Jan Fridtjof Bernt, Heidi Grande Røys, Wegard Harsvik, Hanne Refsholt og Steinar Krogstad. 


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top