Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Søk deg til Agenda-akademiet!


Samfunnet står overfor en rekke moralske, politiske og praktiske problemer. Hva kan løses med politikk? Til våren arrangerer vi Agenda-akademi for politisk interesserte og samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år. Det blir fire tematiske helgesamlinger med politikk og samfunnskritikk. Deltakerne vil møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet, og vi skal snakke om blant annet ulikhet, fellesskap, maktfordeling og lykke. Ulikheten øker, men hva er egentlig en rettferdig fordeling? Makt og mulighet i eget liv er viktig, men hvem skal ha makt i samfunnet? Politikk virker, men hvor går grensene for hva politikk kan gjøre? Flere og flere flykter til eller vil bo i Norge, og integrering er viktig. Men er det et mål at alle skal bli en del av det samme fellesskapet? Lykke kan ikke kjøpes for penger, men hvordan maksimerer vi lykke i et samfunn? Av deg forventer vi at du stiller forberedt til alle samlingene, og at du bidrar og deltar på oppgaver underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få masse god hjelp av dyktige mennesker. Akademiet har en egenandel på 1000 kroner. Det dekker reise, opphold, mat og pensum. Samlingene holdes i Oslo. Samlingene vil forgå 4.- 5. februar 2017, 4.-5. mars, 1.-2. april og 6.-7. mai. Interessert? Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til ola@tankesmienagenda.no innen 10. desember 2016 Spørsmål? Ta kontakt med Ola eller Tiril. Vi ser frem til å høre fra deg!  
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top