Foto: Thor Steinhovden / Agenda|

Oppretter Agenda rådgivning


Tankesmien Agenda starter med verdibasert rådgivning.  Gjennom de tre årene Agenda har eksistert er det etablert gode og tette samarbeid med mange aktører, organisasjoner og institusjoner i det norske samfunnet. For mange er det krevende å drive med strategiarbeid, mediehåndtering og budskapsutvikling da de ikke har mulighet til å ha slik kompetanse i organisasjonen. Agenda rådgivning vil bistå disse aktørene slik at de får større gjennomslag enn i dag. - Målet er å flytte makt og å bidra til at organisasjoner uten de store ressursene skal høres tydeligere, sier Marte Gerhardsen, som blir styreleder i Agenda rådgivning. Agenda Rådgivning skal ledes av Marit Brandt Lågøyr. Hun kommer fra kommunikasjonsbyrået Zynk. Tidligere var hun politisk rådgiver for Knut Arild Hareide og har jobbet på Stortinget i ti år. - Målgruppen er først og fremst ideell sektor, frivillige organisasjoner, landbruksorganisasjoner og fagbevegelsen. Norges store og aktive sivilsamfunn, sier Lågøyr til Vårt Land. Virksomheten skal være selvstendig og partipolitisk uavhengig, men bygge på samme verdigrunnlag som Tankesmien Agenda. - Vi skiller oss fra andre rådgivningsvirksomheter ved være helt åpne på hvilke oppdragsgivere vi har og åpne om meningsforskjeller. Selskapet skal heller ikke drive med lobbyvirksomhet, men sette oppdragsgiverne bedre i stand til å fremme sine interesser. Vi vil også ha et klart og tydelig verdigrunnlag. Målgruppen vil kjenne seg godt igjen hos oss, sier Marte Gerhardsen. Agenda Rådgiving starter opp i februar 2018.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top