Agenda Rådgivning søker ny daglig leder


Søknadsfrist: 9. september

Vil du bidra til at flere stemmer finner en plass i samfunnsdebatten? Vil du være med på å videreutvikle et verdibasert rådgivningsmiljø og sette flere gode krefter i stand til å nå sine mål? 

Vi søker deg som forstår og interesserer deg for kommunikasjon og strategi, politikk, organisasjonsliv og forretningsdrift. Du har interesse for og kunnskap om den norske modellen og et deltakende og ansvarlig arbeidsliv, om norsk frivillighet, kulturinstitusjoner og om bærekraftige forretningsmodeller. 

Du har erfaring med å utvikle og selge kunnskapsbaserte tjenester. Du har gode samarbeidsevner og evne til å motivere menneskene rundt deg. Ditt mål er å gjøre andre gode, og du tenker langsiktig og strategisk. Du har stor arbeidskapasitet og du liker å oppleve mestring og å være nyttig for dine samarbeidspartnere. 

Du har universitets- eller høyskoleutdanning, eller tilsvarende relevant erfaring. Du har byråerfaring, kommunikasjonsfaglig bakgrunn, politisk innsikt og ledererfaring. 

Vi tilbyr en fleksibel og helt spesiell jobb, der du som ny daglig leder får muligheten til å påvirke både organisasjonen du leder og samfunnet vi lever i. Du jobber i et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø med tre seniorrådgivere. Lønn etter avtale. 

Agenda Rådgivning er et verdibasert rådgivningsmiljø som jobber med strategi og kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at viktige samfunnsaktører får økt gjennomslag. Vi tilbyr bistand med strategiutvikling, påvirkningsarbeid, budskapsutvikling, medietrening, krisekommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, møteledelse, utleie av rådgiver., interessentanalyse og posisjonering. I tillegg holder vi kurs i blant annet myndighetskontakt, taleskriving og mediearbeid. Agenda Rådgivning driver ikke lobbyvirksomhet, men setter oppdragsgiverne bedre i stand til å nå sine egne mål. Målet er å være en samarbeidspartner som tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører. 

Virksomheten er selvstendig og partipolitisk uavhengig, og retter seg først og fremst mot organisasjoner, ideell sektor, fornybare næringer, bærekraftig næringsliv, kulturlivet og arbeidslivets parter. Agenda rådgivning har åpne kundelister.  Se nærmere beskrivelse på tankesmienagenda.no/radgivning 

Agenda Rådgivning eies av Tankesmien Agenda og deler kontor med Tankesmien Agenda, Res Publica forlag og Agenda Magasin. Selskapet er i vekst, og har planer om ytterligere rekruttering. 

Søknadsfrist: 9. september

Alle søknadene vil bli behandlet konfidensielt 

Kontaktperson: Styreleder Sigrun Gjerløw Aasland, tlf: 9368 3411 

Send søknad med CV til: stilling@tankesmienagenda.no

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top