Agenda-notat: Slik kan Norge bruke handlingsrommet i EØS


I Tankesmien Agendas nyeste notat ser vi på det mye omdiskuterte handlingsrommet i EØS-avtalen og hvordan Norge kan bruke det.

LES RAPPORTEN «Fra handlingsrom til handling» HER.

Oppslutning om EØS-avtalen er stor i den norske befolkningen. Europa er vårt viktigste marked og EØS-avtalen har dermed hatt stor betydning for norsk økonomi og eksport. Det betyr ikke at avtalen er uproblematisk. Økt arbeidsinnvandring har skapt utrygge jobber i flere bransjer, og sosial dumping og arbeidslivskriminalitet har økt. Samtidig opplever kommuner at konkurranseregler skaper unødvendige begrensinger og byråkrati i hvilke tjenester de kan tilby sine innbyggere og hvordan. Men hvilke problemer skyldes EØS og hva er norske politikeres ansvar?

Handlingsrommet er politikk. 

Torsdag lanserer Tankesmien Agenda notatet «Fra handlingsrom til handling». Rapportforfatter Tiril Rustand Halvorsen understreker at det finnes stort rom for å forme norsk politikk innenfor EØS-avtalen.

– Handlingsrommet er norsk politikk. Det er store muligheter for politikere som ønsker en god EØS-avtale å fordele gevinstene som avtalen gir oss bedre, føre en mer aktiv arbeidslivspolitikk mot sosial dumping og utfordre strenge avtalen mer enn i dag, sier hun. 

– Hvorvidt vi ønsker å gjøre noe med problemene i arbeidslivet og offentlig forvaltning avhenger av norske politikere. For det første gjør globalisering at vi også trenger mer regulering av arbeidslivet, og at Arbeidstilsynet trenger økte ressurser. For det andre ser vi at avtalen ofte brukes som begrunnelse når høyresiden fører sin politikk, for eksempel mer konkurranseutsetting av kommunale tjenester. I virkeligheten står ikke EØS-avtalen i veien for at Norge fortsatt kan ha verdens beste arbeidsliv og velferdsstat, sier Halvorsen.

Trenger internasjonalt samarbeid

Leder i Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, mener EØS-avtalen er bra for Norge, ved at den gir oss tilgang til vårt største marked og at internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere.  

– Det er stadig større behov for internasjonalt samarbeid, kanskje spesielt for å møte klimakrisen. Så blir viktige deler av arbeidslivet vårt utfordret av lavtlønnspress og sosial dumping. Men dette må løses med politisk handling her i Norge. Det viser denne rapporten hvordan vi kan få til. 

Femten punkter for handling

I rapporten skisserer Agenda opp femten punkter for hvordan norske politikere kan bruke handlingsrommet. Du kan lese mer om de i rapporten. 

1. Vi trenger et mer organisert arbeidsliv, og fagforeningsfradraget må dobles
2. Det bør bli enklere å allmenngjøre
3. Det må ryddes opp i transportbransjen
4. Vi må stille krav til språkopplæring og pålegge arbeidsgiver å tilby slik språkopplæring
5. Kunnskap om den norske modellen må innlemmes i HMS-opplæringen
6. Det trengs en ytterligere innstramming av bemanningsbransjen
7. Vi må begrense antall ledd i leverandørkjeden i offentlige innkjøp
8. Kollektiv søksmålsrett bør gjeninnføres
9. Vi må jobbe mot lovfesting av minstelønn, også dersom dette vedtas i EU.
10. Arbeidstilsynet må få økte ressurser
11. Det bør innføres obligatoriske registre for å forenkle håndhevingen
12. Offentlige anbud må gå foran.
13. Vi trenger utvidet solidaransvar for byggherre/bestiller.
14. Det må tydeliggjøres at statsstøtteregelverket ikke gjelder for offentlige tjenester.
15. Det må kreves at kommunene skal bedre kunne utnytte sin restkapasitet.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top