Plante av Micheile Henderson / Unsplash

Agenda-notat om politikk for grønn vekst


Dersom markedet hadde kunnet løse klimakrisen, ville vi vært i mål allerede

Det er nå tydelig at den omstillingen de nordiske økonomiene skal gjennom er preget av så stor teknologisk endring, internasjonal påvirkning og et så sammensatt aktørbilde at den krever tydelige politiske grep. Det betyr en mer aktiv og retningsgivende næringspolitikk og en pågående og koordinert klimapolitikk. De to henger sammen. De siste årene har det også blitt tydelig at skal klimapolitikken lykkes, må den innrettes rettferdig. I en verden der de økonomiske forskjellene øker, er det avgjørende at økonomisk politikk og klimapolitikk bidrar til å redusere, ikke øke forskjellene. Motsatt vil økende forskjeller kunne begrense både vekst og politisk oppslutning om nødvendige utslippskutt.

LES NOTATET «POLITIKK FOR GRØNN VEKST» HER

De seks virkemiddelgruppene vi gjennomgår i notatet er:

  • Avgifter til fond eller omfordeling
  • Offentlige anskaffelser
  • Subsidier eller statsstøtte
  • Statlig eierskap
  • Forbud og påbud

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top