Hvete av Melissa Askew /Unsplash

Agenda-notat om mat og beredskap


Lite er mer grunnleggende enn maten vi spiser. Et nytt Agenda-notat skrevet av Axel Fjeldavli peker på nye tiltak for bedre matsikkerhet sterkere beredskap over hele landet.

Det er mye vi ikke vet om framtida, men vi vet at vi kommer til å trenge mat. Befolkningsvekst og klimaendringer legger press på både etterspørsel og tilbud. Vi er også sårbare for en mer ustabil situasjon internasjonalt, fordi vår matforsyning i stor grad avhenger av import fra andre land – både av fôr og mat.

LES RAPPORTEN «MATENS ROLLE I TOTALBEREDSKAPEN» HER

I en analyse av norsk beredskapsevne har Tankesmien Agenda pekt på hvordan sentralisering, oppsplitting av offentlige oppgaver, og sektorisert forvaltning sammen med målstyring alle kan svekke vår felles beredskap.

Dette notatet oppsummerer hvor vår matforsyning er mest utsatt, og peker på både strukturelle grep og konkrete beredskapstiltak for styrket matsikkerhet. Notatet foreslår også tiltak for å styrke beredskapsbidraget fra verdikjeden for mat til lokalt og regionalt. Samfunnets kriseberedskap over hele landet kan og bør styrkes ved hjelp av desentralisert produksjon og foredling av mat.


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top