Renhold / Getty Images

Agenda-notat om hvem som betaler mest for koronakrisen


Koronakrisen har rammet det norske samfunnet hardt. Men den har, som dette notatet viser, også rammet svært skjevt.

Hele Norge ble snudd opp ned da landet stengte 12. mars. På tross av at pandemi var en varslet krise, var vi som samfunn overraskende uforberedt på dens konsekvenser. Ingen har gått uberørt gjennom denne krisen. Men den har også rammet skjevt.

LES NOTATET «HVEM BETALER MEST FOR KORONAKRISEN?» HER

Noen yrkesgrupper har i større grad opplevd inntektsbortfall enn andre. Andre har måttet
stå på i førstelinja for å sørge for at de hjulene som måtte gå rundt i samfunnet, gjorde det.

Etter korona-krisen har mange fått øynene opp for verdien av en del samfunnskritiske yrker. De skjevfordelte konsekvensene handler ikke bare om at noen har fått det ille, mens andre har det omtrent som før. Norges Banks historiske rentekutt for å stimulere økonomien ga blant annet mer å rutte med for dem med store lån og store boliger. 

Dette notatet oppsummerer forskning og erfaring som viser hvordan ulike grupper i samfunnet er blitt rammet på ulikt vis av koronakrisen.Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top