Anne Sofie Lid Bergvall

Agenda-notat: Lanserer ny politikk for grønt næringsliv


Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne presenterer fire satsingsområder for å starte den grønne omstillingen.

I løpet av våren 2020 har representanter for fire partier fra opposisjonen jobbet fram fire samfunnsoppdrag for grønn vekst. Gruppen, bestående av Espen Barth Eide (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Per Espen Stoknes (MDG) presenterte tirsdag oppdragene på en pressekonferanse i regi av Tankesmien Agenda. 

LES HELE RAPPORTEN HER. 

De fire representantene mener det trengs konkrete og ambisiøse mål for grønn og rettferdig næringsutvikling i Norge. Samfunnsoppdragene gjelder forskjellige næringer som de mener at både på kort og lang sikt kan gi vekst og arbeidsplasser i ulike deler av landet innen 2030 og framover. 

Oppdragene er: 

1) Alt fôr til landbruk og havbruk fra bærekraftige kilder innen 2030

2) Doble verdiskapingen og lavere fotavtrykk fra havbruk innen 2030

3) Storskala hydrogenproduksjon og -industri i Norge innen 2030

4) Minimum 100 ikke-fossile skip i Norge innen 2030

Samfunnsoppdragene må utformes som forpliktende mål og samarbeid mellom myndigheter og næringsliv, og involvere partene i arbeidslivet i oppfølging av fremdrift. 

Det som legges fram tirsdag er en oppfølging av tidligere arbeid: i juni 2019 la et tilsvarende utvalg frem en felles næringspolitisk plattform der de tok til orde for reell grønn og rettferdig vekst og en mer retningsgivende næringspolitikk. Rammeverket som ble lagt fram for et år siden er utgangspunktet for de mer konkrete samfunnsoppdragene innen bioøkonomi, hydrogen og maritim sektor som presenteres nå. 

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top