Agenda-notat: Hva betyr EØS-avtalen for norske bedrifter og forbrukere?


Les Tankesmien Agendas nye rapport om markedsadgang for varer og tjenester, forbrukerrettigheter, klima- og miljø, forskning og utdanning i EØS-avtalen.

LES RAPPORTEN «HVA BETYR EØS-AVTALEN FOR NORSKE BEDRIFTER OG FORBRUKERE»

Vi har nettopp markert at det er 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft i Norge. Siden 1994 har vi kunnet delta i det europeiske indre markedet og en mye større tilgang på varer, arbeidskraft, tjenester og kapital. 

For norske bedrifter betydde dette i første rekke at de fikk enklere tilgang på langt flere kunder, at kjøp og salg over landegrensene ble mer utbredt, og at personer og bedrifter kunne tilby sine tjenester i hele EU. Samtidig har vi klart å kombinere handel og åpne grenser med et trygt og godt arbeidsliv. Den norske modellens evne til å skape og fordele vekst samtidig er en av grunnene til at Norge er et av de landene som har tjent mest på EØS-avtalen.

I denne rapporten ser vi på hva EØS-avtalen betyr for bedrifter og forbrukere i Norge i dag. EØS-avtalen har gitt oss mer enn bare tilgang til det indre markedet i EU. Det har også sørget for en rekke andre reguleringer av handelshindringer, gitt flere viktige rettigheter til forbrukere, studenter og arbeidstakere, og skapt sterkere samarbeid på områder knyttet til forskning, utdanning, miljø og klima. 

LES RAPPORTEN «HVA BETYR EØS-AVTALEN FOR NORSKE BEDRIFTER OG FORBRUKERE»

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top