||Investor Jens Ulltveit-Moe og direktør for CICERO, Kristin Halvorsen vil bidra på vårt første morgenmøte.|

Agenda er i gang


Klimafrokost med Jens Ulltveit-Moe og Kristin Halvorsen, et kritisk blikk på velferdsstaten og samarbeid med bergensbaserte Røyst. Agenda er i gang.
Klimafrokost med Jens Ulltveit-Moe og Kristin Halvorsen, et kritisk blikk på velferdsstaten og samarbeid med bergensbaserte Røyst. Agenda er i gang. - Interessen for Agenda er overveldende, fra så mange forskjellige mennesker og miljøer. Siden hun startet jobben som leder av Agenda 1. april har Marte Gerhardsen hatt sine mest hektiske måneder, og hun er både inspirert av og glad for interessen for Agenda. Kort sagt har de to siste månedene handlet om å bygge opp en tankesmie. Knallhard prioritering av hvilke saker Agenda skal jobbe med aller først, et tresifret antall møter med ulike mennesker og å få på plass organisasjonens kjerne, både ansatte og andre bidragsytere, er bare noen av oppgavene. Dessuten har den nybakte smiesjefen lest og lest og lest. - Det er mange som har innspill og meninger om hva Agenda bør være, og som er engasjerte i vårt arbeid. Det er et stort privilegium, sier Marte. -  Jeg har hatt god kontakt med ulike forskningsmiljøer, og jeg er glad for at mange tilknyttet disse miljøene har et ønske om å bidra i Agenda. Å bringe forskning inn i samfunnsdebatten blir en viktig prioritet for oss. Derfor var Agenda også først ute med å ta opp ny forskning om ulikhet, som den franske økonomen Thomas Piketty skriver om i boken «Capital in the Twenty-First Century». Boken har vakt stor oppmerksomhet, og har lagt grunnlag for en internasjonal diskusjon om ulikhet og hva slags verktøy som kan brukes for å få til endringer.

Det neste halvåret

Marte Gerhardsen har et langsiktig perspektiv for Agenda. Virksomheten er i startgropen, men noen av planene for det neste halvåret er på plass. - Hovedtemaer blir klima, velferd, arbeid og integrering og sameksistens. Vi trenger en større, mer grunnleggende politisk debatt om disse temaene, og Agenda skal bidra til å dekke dette behovet. Vi skal legge premisser for debatten, og vi vil også selv delta i den. Agendas grunnsyn er at sosial rettferdighet, menneskeverd og fellesskap er forutsetninger for å sikre gode samfunn med frie, ansvarlige og likeverdige borgere. Det styrer hvilke temaer vi skal engasjere oss i, sier Marte. I sommer vil Agenda være aktiv deltager på en rekke møteplasser og sommerarrangementer, og i august blir ansatte å finne på Arendalsuka. Kort tid etter skolestart starter Agenda for fullt opp med egne aktiviteter. [caption id="attachment_2191" align="alignright" width="360"]Fotomontasje: Kristin Halvorsen foran stortinget. Jens Ulltveit-Moe foran et tre. Foto: SV / Umoe Investor Jens Ulltveit-Moe og direktør for CICERO, Kristin Halvorsen vil bidra på vårt første morgenmøte.[/caption] 27. august lanseres Agenda Morgen, som er Agendas frokostmøter. Første tema på dagsorden er klima. Investor Jens Ulltveit-Moe og direktør for CICERO, Kristin Halvorsen, er blant deltagerne. -  Agenda vil bidra til å flytte politikken videre, og det er derfor helt naturlig at klima, som er den desidert viktigste enkeltutfordringen vi står overfor, settes på kartet i vårt første faglige arrangement, sier Marte. Marte Gerhardsen er engasjert i mange temaer, men klima er nok det temaet som skaper et sterkest faglig og personlig engasjement. - I dag føres en politikk som ikke forholder seg til tograders-målet – vi handler rett og slett ikke i tråd med den kunnskapen vi har. Klimautfordringen må tas på alvor, og den løses, slår hun fast. Et annet stort tema for Agenda er velferd. Her skal det diskuteres hvordan verdens beste velferdsstat skal utvikles, og hva som skal være velferdsstatens innretning, innhold og omfang. Innenfor temaet arbeid vil fokus være arbeidsplasser i Norge, og hvordan vi sikrer at vi fortsatt skal produsere både mat og andre produkter i Norge. Norge er et mangfoldig samfunn som består av en rekke ulike religioner og kulturer. Hvordan både Norge som nasjon og hver enkelt skal lykkes vil være avhengig av hvordan vi løser spørsmål knyttet til integrering og sameksistens. Agenda vil selvsagt også engasjere seg i den pågående samfunnsdebatten.

Ut av Oslo

Agenda skal ikke bare jobbe i hovedstaden. Dersom man skal få med seg nye ideer og finne løsninger for hele landet, må man også være der. Derfor skal Agenda ha aktiviteter både på egenhånd og i samarbeid med andre ulike steder i landet. -  Det er mange kunnskapsmiljøer rundt om i Norge som vi vil knytte oss til, og ved å spre aktivitetene og arrangementene våre utover landet vil vi oppnå flere og bredere perspektiver enn om vi bare holder oss i Oslo, sier Marte. En av tingene som har kommet på plass er et samarbeid med Røyst, et nytt tverrfaglig tidsskrift som driver med «politikk og tankeleik» på venstresida. Først ut blir et fellesarrangement i Bergen i september.

Nye møteplasser

[caption id="attachment_1861" align="alignright" width="360"]Illustrasjonsfoto: Jens Stoltenberg knytter slips, med lilla bakgrunn ((Foto: Roger Neumann/VG/NTB scanpix) "Tøm Tankene" blir vårt første arrangement[/caption] Politikk blir til i møtet mellom mennesker. Derfor vil Agenda bygge nye møteplasser for mennesker som er politisk og ideologisk interesserte. Det aller første arrangement sparkes i gang torsdag 19. juni. Da inviterer Agenda til etter-jobben-treffet «Tøm tankene». Åsne Seierstad vil der sette påtroppende NATO-sjef Jens Stoltenberg i stevne. -  Det er for få møteplasser utenfor møterommene. Min erfaring er at mange gode ideer skapes på mer uformelle arenaer. Derfor vil vi en gang i måneden invitere til en hyggelig møteplass som har et faglig innhold, men som også gir rom for at folk skal få snakke sammen og diskutere. Det er allerede flere hundre som har meldt seg på det første arrangementet, og jeg gleder meg veldig til dette, sier hun.

Nye perspektiver og løsninger

Agenda opplever en stor nysgjerrighet blant folk for tankesmier, noe som også kan forklares med at konseptet tankesmie er relativt ungt i Norge. - Svenske Timbro og Arenagruppen er tankesmier som har eksistert i henholdsvis 35 og 20 år, mens tankesmiene her hjemme er mye yngre. I Norge er det en sterk tradisjon for forsknings- og utredningsinstitutter, men jeg mener at tankesmiene, uavhengig av ståsted og tilnærming, tilfører unike og nyttige perspektiver i den politiske debatten. - Om Agenda skal lykkes må vi bidra med interessante problemstillinger og ha troverdighet.  Derfor jobber vi langsiktig med både faglige og finansielle partnere. Min ambisjon er at Agenda skal bidra til mer mangfold i samfunnsdebatten, og til å fremme perspektiver og løsninger som vil bevege idédebatten og politikken, både nå og på lang sikt, avslutter Marte Gerhardsen.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top