Fra venstre: Agenda-sjef Marte Gerhardsen, 2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen, oljeanalytiker Thina Saltvedt og investor Jens Ulltveit-Moe (Foto: Tankesmien Agenda/Åsa Marie Mikkelsen)||||

På vei mot et grønt skifte


Klima sto på dagsorden da Agenda lanserte #Agendamorgen. Kulturhuset i Oslo var fylt til randen da Agenda-sjef Marte Gerhardsen sparket i gang Agendas første frokostmøte. Direktør i Cicero,  Kristin Halvorsen, investor Jens Ulltveit-Moe, 2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen, oljeanalytiker Thina Saltvedt og journalist og forfatter Kjetil B. Alstadheim delte sine betraktninger om klima, olje, fornybar energi og investeringer med de fremmøtte på #Agendamorgen. - Klimadebatten i Norge har utviklet seg til å handle om hvordan vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn. Olje- og gassproduksjon i Norge må fases ut, det handler bare om når, sa Cicero-sjef Kristin Halvorsen da hun dro i gang debatten. Klimapolitisk storbyferie
Kjetil B. Alstadheim tok publikum med på en «klimapolitisk storbyferie» til New York, Lima og Brussel, før han satte kursen hjemover.  Toppmøtene som skal holdes i disse byene innen januar 2015 vil alle påvirke internasjonal klimapolitikk frem mot Paris 2015.

- Men aller viktigst for Norge blir EUs nye klimastrategi frem mot 2030, som skal fastsettes i høst. Det er her rammene for norsk klimapolitikk legges, konkluderte Alstadheim.  

Oljeindustrien lukker øynene
Senioranalytiker Thina Saltvedt viste til at markedet påvirkes av klare endringer i holdningene til forbrukere, investorer og utlånere. Forbrukerne stiller større krav til produkter og leverandører, og pengene skifter retning til grønnere energi.

- Trendene påvirker oljeindustrien, men de lukker øynene. Norge har alle muligheter til å satse mer på grønn energi og fortsatt være i lederposisjon, mener Saltvedt. 

Saltvedt argumenterte også for at vi må ta oss råd til mer forskning på fornybar energi.

Grønn omstilling
Statoils representant i salen forsvarte petroleumsindustriens klimastrategier, og understreket at selskapet ønsker at det raskt settes en høy, global pris på karbon. Dette var trolig gode nyheter for nestleder i ZERO, Kari Elisabeth Kaski, men hun utfordret likevel Statoil på hvilke tiltak oljeindustrien setter i gang mens de venter på en slik pris.

Dette er en vurdering som deles av Jens Ulltveit-Moe.

- Oljeselskapene snakker mye om fornybart, men investeringene deres går andre steder, sa investoren.

Ulltveit-Moe har skiftet sine investeringer fra olje til fornybar energi, og er så langt skuffet over den politiske prosessen. Han mener at markedet leder an en grønn omstilling.

- Både sol- og vindenergi er nå i ferd med å bli konkurransedyktig med fossile produkter både på pris og kapasitet. Å investere i fossilt er galt. Å investere i fornybarsektoren er en kynisk investering som ikke bare gir belønning i evigheten, men også i dagens marked, sa Ulltveit-Moe.   

LO er ingen klimabremsekloss   
LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen understreket i sine kommentarer at LO ikke er en bremsekloss i klimaomstillingen.

- LO fokuserer på at det grønne skiftet skal foregå på en sosialt ansvarlig måte som beskytter arbeidsplasser. Nye grønne jobber oppstår på basis av det næringslivet vi har i dag.

Han advarte deretter mot at bedrifter som ikke henger med på et sånt skifte vil falle av, og understreket hvor viktig det er å få med de ansatte på en slik omstilling. I motsetning til Ulltveit-Moe har ikke Gabrielsen tro på markedet alene. Politisk styring, regler og avgifter er fortsatt viktig for å bidra til omstilling, avsluttet han.  Se frokostmøtet under:
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top