Styret


Anne-Grete Strøm-Erichsen

Styreleder


Anne-Grete var statsråd for AP i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005-2013, der hun var forsvarsminister og helse- og omsorgsminister. Hun var kommunepolitiker i Bergen fra 1987-2005, og har vært både byrådsleder og ordfører. Før hun ble heldagspolitiker i 1995 jobbet hun 20 år i IT-bransjen både i privat og offentlig sektor. Hun er utdannet IT Ingeniør. Fra 2014-2016 var hun Managing Partner i Rud Pedersen Public Affairs Norge. Hun har flere styreverv.

Ida Pinnerød

Styremedlem


Ida Pinnerød, politiker (Ap) og ordfører i Bodø. Hun ble valgt inn i bystyret i Bodø første gang i 2011. Hun har en mastergrad i språk og cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø og har arbeidet ved Nord universitet siden 2003. Pinnerød ble valgt inn i styret for Bodø Arbeiderparti i januar 2012. Hun er i dag nestleder i styret i Nordland Arbeiderparti og sitter i Arbeiderpartiets landsstyre.

Sturla Johan Stålsett

Styremedlem


er professor og jobber til daglig på MF Vitenskapelig Høyskole. Hans faglige arbeid dreier seg om aktuelle samfunnsutfordringer (etikk, politikk og samfunnsvitenskap), og hvordan religiøs tro og praksis forholder seg til disse (systematisk teologi, diakoni og religionsvitenskap). Han leder p.t. en forskningsgruppe om migrasjon, minoriteter og marginalisering.

Jan Fridthjof Bernt

Styremedlem


Jan Fridthjof er professor  emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettsteori. Han har tidligere vært rektor ved Universitetet i Bergen. Han har også vært preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, styreleder for Holbergprisen, styreleder ved Christian Michelsens Institutt og styreleder for etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Wegard Harsvik

Styremedlem


Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Dit kom han fra stillingen som leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet. Harsvik var statssekretær for Arbeiderpartiet i Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 2005-2009.Harsvik har bred politisk erfaring som tillitsvalgt og politisk rådgiver i Arbeidernes ungdomsfylking, Sosialdemokrater mot EU (SME), Nei til EU, Norges Gymnasiastsamband (NGS), og Norges Naturvernforbund. Han var også leder i Sosialdemokratisk Studentforbund 1995 -97. Wegard Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi (Res Publica 2012) og Ord er makt sammen med Sara Gunnerud (Res Publica, 2015).

Heidi Grande Røys

Styremedlem


Heidi er barnehagestyrer i Havrenes barnehage i Flora. Hun har tidligere vært Fornyings- og administrasjonsminister. Hun har i mange år vært aktiv som lokalpolitiker for Sosialistisk Venstreparti, og satt på Stortinget på vegne av Sogn og Fjordane mellom 2001 og 2005.

Hanne Refsholt

Styremedlem


Hanne Refsholt var konsernsjef i Tine fra 2005-2018, og er i dag konserndirektør. Hun er utdannet Cand. Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og innehar en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford. Refsholt er styreleder i Oslo Røde Kors, HOFF, SINTEF, styremedlem i Dagligvareleverandørens Forening. Medlem i valgkomiteen NHO Sentralt og varamedlem styret NMBU.

Steinar Krogstad

Styremedlem


Steinar er utdannet tømrer, har hatt mange verv tillitsverv og er i dag nestleder i Fellesforbundet. En posisjon han har hatt siden Oktober 2015. Han har tidligere vært konserntillitsvalgt i Veidekke og ansattes representant i styret, samt vært politisk representant i kommunestyret i Trondheim.

Back To Top