Styret


Geir Lippestad

Styreleder


Geir er jurist, partner i Advokatfirmaet Lippestad AS og tidligere byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Han har jobbet som generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund og vært leder av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Geir har også hatt en lang rekke styreverv i næringsliv og frivillig sektor, blant annet i Virke. 

Jan Fridthjof Bernt

Styremedlem


Jan Fridthjof er professor  emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettsteori. Han har tidligere vært rektor ved Universitetet i Bergen. Han har også vært preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, styreleder for Holbergprisen, styreleder ved Christian Michelsens Institutt og styreleder for etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Wegard Harsvik

Vara for Hans Christian Gabrielsen


Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Dit kom han fra stillingen som leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet. Harsvik var statssekretær for Arbeiderpartiet i Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 2005-2009.Harsvik har bred politisk erfaring som tillitsvalgt og politisk rådgiver i Arbeidernes ungdomsfylking, Sosialdemokrater mot EU (SME), Nei til EU, Norges Gymnasiastsamband (NGS), og Norges Naturvernforbund. Han var også leder i Sosialdemokratisk Studentforbund 1995 -97. Wegard Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi (Res Publica 2012) og Ord er makt sammen med Sara Gunnerud (Res Publica, 2015).

Hans Christian Gabrielsen

Styremedlem


Hans Christian er leder av LO. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, nestleder i 1994 og leder i 1995. I en periode var han styremedlem i konsernutvalget i Norske Skog.

Heidi Grande Røys

Styremedlem


Heidi er barnehagestyrer i Havrenes barnehage i Flora. Hun har tidligere vært Fornyings- og administrasjonsminister. Hun har i mange år vært aktiv som lokalpolitiker for Sosialistisk Venstreparti, og satt på Stortinget på vegne av Sogn og Fjordane mellom 2001 og 2005.

Hanne Refsholt

Styremedlem


Hanne Refsholt var konsernsjef i Tine fra 2005-2018, og er i dag konserndirektør. Hun er utdannet Cand. Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og innehar en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford. Refsholt er styreleder i Oslo Røde Kors, HOFF, SINTEF, styremedlem i Dagligvareleverandørens Forening. Medlem i valgkomiteen NHO Sentralt og varamedlem styret NMBU.

Steinar Krogstad

Styremedlem


Steinar er utdannet tømrer, har hatt mange verv tillitsverv og er i dag nestleder i Fellesforbundet. En posisjon han har hatt siden Oktober 2015. Han har tidligere vært konserntillitsvalgt i Veidekke og ansattes representant i styret, samt vært politisk representant i kommunestyret i Trondheim.

Dagrun Eriksen

Styremedlem


Dagrun Eriksen er tidligere nestleder Kristelig Folkeparti, og satt på stortinget for partiet og Vest-Agder i perioden 2001 til 2017. Eriksen har også vært lokalpolitiker i Kristiansand, og medlem i den norske delegasjonen til NATO-parlamentarikerforsamlingen 1997-2000. Ved siden av sine politiske verv har hun vært styremedlem i organisasjonen Menneskeverd, vært nestleder og medlem av landsstyret til Blå Kors og har vært rådsmedlem i Strømmestiftelsen.

Back To Top