Høyrepolitikk skaper høyrepopulisme, skriver Marte Gerhardsen. (Foto: FlickrCC/Fride Elise Herfjord)|||

VI TRENGER DEG FOR Å LØFTE DEBATTEN
Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. På kort tid har vi etablert oss som en tydelig stemme i sentrum-venstre av det politiske landskapet. Vi har satt agendaen med tema som ulikhet, grønn næringsutvikling, et rettferdig skattesystem og likestilling – for å nevne noe. Vi er godt i gang, men trenger hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode! Gi oss et bidrag via banken: Kontonummer 9001 20 67142 .
Back To Top