|||Foto: Fride Elise Herfjord|

Tankesmien Agenda reiser gjerne rundt og holder kurs og foredrag om temaene vi jobber med, for både større og mindre grupper. Ta kontakt for avtale om tidspunkt og honorar.

 
  • Økonomisk ulikhet i Norge og verden – hva skjer og hva kan vi gjøre?
  • Robotene kommer – hva skjer med jobbene?
  • Har vi råd til framtida? Arbeid og en bærekraftig velferdsstat.
  • Verdens beste velferd – trenger vi en tillitsreform?
  • Framtidas skole og skolepolitikk – hva trenger vi?
  • Den nordiske supermodellen: Produktivitet, likhet og arbeid.
Tankesmien Agenda er en møteplass for politisk nytenking i hele landet. Vi jobber for en mer kunnskapsbasert debatt, og gode politiske løsninger gjennom kunnskapsformidling og utredninger.

Økende ulikhet setter den norske modellen under press. Lavere produktivitetsvekst og fallende oljepriser presser raskt frem et behov for teknologiutvikling og effektivisering i velferdsstaten. Klimautfordringene forblir uløst, på tross av glimt av håp etter Paris-avtalen. Robotisering og automatisering kan erstatte nær en tredjedel av dagens arbeidsplasser. Vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor, nytt eierskap til skolepolitikken, bekjempelse av svart arbeid, tiltak for økt sosial mobilitet og fremtidsrettet statlig eierskap. Kunnskap er avgjørende for god politikkutvikling. Det er avgjørende at mange flere enn de som driver med partipolitikk på heltid deltar i og bidrar i debatt og diskusjon. I tillegg til foredragene over, tilbyr vi en rekke kurs og foredrag innenfor alle temaene vi arbeider med: Her finner du en oversikt over våre notater.

Kontakt oss hvis du er interessert eller har spørsmål.   


Back To Top