Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman

VI TRENGER DEG FOR Å LØFTE DEBATTEN

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi er en tydelig stemme i sentrum-venstre av det politiske landskapet. Vi har satt agendaen med tema som framtidas automatiserte næringsliv, handel og globalisering, grønn næringsutvikling, hvordan ta hele landet i bruk, økonomisk ulikhet, og organisasjonsgrad– for å nevne noe.

Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!


Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman
Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman


SOM AGENDAPARTNER


I det offentlige, som i det private, må arbeidstagerne få slippe til med gode ideer, og føle eierskap. Da blir vi produktive. Jeg mener Agenda kan bidra til å få den politiske interessen for sentrum-venstre sine saker opp – og har glede av å delta i samfunnsdebatten ved å støtte tankesmiens arbeid

- Trond Mohn, eier og bidragsyter_O7A8953

Mange bedrifter i Norge har skjønt hva deres kjerneverdier betyr for bunnlinja. Og mange baserer seg på verdier som respekt for medarbeidere, involvering, langsiktighet og kompetanseutvikling. Der ligger framtidas konkurranseevne. Og her ligger norsk næringsliv i tetskiktet.

      


BLI MED PÅ Å STYRKE SAMFUNNSDEBATTEN SOM AGENDAPARTNER

E-post heidi@tankesmienagenda.no Telefon til Heidi Bjørklund, 92294714

Back To Top