Foto: FlickrCC, Norad

Hva vil vi med bistanden? Publisert:

Norge gir mye relativt mye bistand per hode, men lite som andel av verdens totale bistand. Men hva vil vi med bistanden?

Les notatet i sin helhet ved å klikke på denne linken (åpner en .pdf fil på 153 kb)

Og bistandens andel av utviklingsfinansiering i verden minker . Likevel er norsk bistand viktig og verdifull. Men hva vil vi med norsk bistand? Hvordan kan vi utløse mest mulig og gjøre mest mulig nytte i de landene vi ønsker å bidra i? Hvem bør vi samarbeide med?

Dette notatet er det tredje i en serie som innleder Tankesmien Agendas møteserie om bistand.

 

Tankesmien Agenda har tidligere publisert to notater i samme serie:

Verdier i utviklingspolitikken 

Prioriteringer i utviklingspolitikken