Foto: Flickr CC User Neil Moralee

Verdien av en kvinne Publisert:

Dersom noen er mindre verdt, er 
risikoen for at de behandles dårligere veldig stor. Overalt. Hva er verdien av en kvinne i dag?

Forrige uke ble to små jenter på to og fem år bortført og gruppevoldtatt i Indias hovedstad Delhi. Det er handlinger så hinsides det menneskelige at vi ikke finner ord. Men det er en grusom logikk i at mange kvinner behandles umenneskelig.

I India har svært mange jenter, særlig i mindre velstående familier, ingen økonomisk verdi. Tvert imot gjør den utbredte praksisen med høy medgift at de er en utgift for familien. Dessuten har bare én av fire kvinner i India lønnet arbeid, og de som jobber, tjener mindre enn menn.

Verdens laveste skilsmisserate

Vi skal ikke undervurdere hva økonomisk likeverd og selvstendighet betyr for menneske­verdet. Har du ingen økonomisk posisjon, er faren veldig mye større for at du heller ikke har grunnleggende menneskerettigheter.

Fordi de ikke har en likestilt økonomisk posisjon, har de fleste kvinner i India heller ikke frihet til å forlate familiene sine hvis de blir dårlig behandlet. Selv om skilsmisse er tillatt, har de verdens laveste skilsmisserate, rundt 1 prosent. Kvinner blir sett på som en del av, og en forlengelse av, familien på alle måter.

Slik blir for eksempel kvinners ære og ærbarhet det samme som familiens ære og ærbarhet. Hvis hun gjør eller utsettes for noe som oppfattes som skammelig, for eksempel en voldtekt, kaster det skam over hele familien.

At kvinner ikke sees som selvstendige gjør at man kan angripe kvinnen, dersom man vil straffe en familie eller en mann

At kvinner ikke sees som selvstendige gjør at man kan angripe kvinnen, dersom man vil straffe en familie eller en mann. Slik praksis ser vi i «dommer» fra enkelte landsbyråd, der søstre og døtre idømmes umenneskelige straffer for handlinger begått av fedre eller brødre.

Norske kvinner krenkes seksuelt

Seksuelle overgrep er bare en bit av prisen kvinner betaler for mangel på likestilling. I India er en annen konsekvens det mange kaller et folkemord på jenter. Jentefostre aborteres, noe som har ført til at India i 2011 bare hadde 914 jenter per 1.000 gutter under 6 år. Det fortsetter gjennom livet. Kvinner får mindre mat, færre helse­tjenester, mindre utdannelse. I India vil bedre likestilling redde mange, mange liv.

I Norge er forholdene helt anner­ledes. Vi har kommet langt. Allikevel har vi et godt stykke igjen til full likestilling. Et argument man møter ganske ofte når man arbeider for bedre likestilling i Norge, er at man burde konsentrere seg om forholdene andre steder, der det er skikkelig ille. For eksempel i India.

Hvis det var slik at det eneste resultatet av mangel på likestilling her hjemme var at flere menn enn kvinner ender i topp­jobber i næringslivet, ville engasjementet trolig vært lite

Hvis det var slik at det eneste resultatet av mangel på likestilling her hjemme var at flere menn enn kvinner ender i topp­jobber i næringslivet, ville engasjementet trolig vært lite. Men også i Norge ser vi forskjells­behandling av kjønn, også på livsviktige områder. For eksempel oppgir 55,3 prosent av norske kvinner at de har opplevd ulovlige seksuelt krenkende handlinger, mens bare halvparten så mange menn har det.

Ingen motsetning

Alt henger sammen med alt. Derfor er det ikke bra at norske menn tjener mer enn norske kvinner. Derfor er det uheldig at ingen av de 60 største selskapene på Oslo børs ledes av en kvinne. Og at Telenor i sin nye konsernledelse har ­under 15 prosent kvinner.

Bedre likestilling i Norge står ikke i veien for bedre forhold for kvinner i India. Tvert imot. Vi skal ikke langt tilbake før kvinner og likestilling ikke spilte noen rolle i norsk bistand. I dag er det et viktig satsingsområde.

Norske selskaper fremmer kvinners rettigheter i utlandet, fordi de vet at det lønner seg. Her har for eksempel Telenor gått foran og innført betalt fødselspermisjon for alle sine ansatte. I vår globale verden betyr hva vi gjør en hel del – både som eksempel på hva som er mulig, og gjennom direkte internasjonalt press.

Likestilling handler ikke om at kvinner og menn skal bli helt like. Det handler om like muligheter, og at din datter eller din sønn ikke skal behandles dårligere bare fordi de er født som et kjønn

Likestilling handler ikke om at kvinner og menn skal bli helt like. Det handler om like muligheter, og at din datter eller din sønn ikke skal behandles dårligere bare fordi de er født som et kjønn. Noen steder ligger utviklingen desperat langt etter, som i India. Noen steder har vi kommet lengre, men har fortsatt et stykke igjen, som i Norge. Men dersom man mener menneskeverdet er absolutt, er likestilling viktig. Overalt.

 

Kronikken er skrevet av nestleder i Tankesmien Agenda Kaia Storvik og stod på trykk i Avisen Vårt Land 19. oktober 2015.

VI ANBEFALER OGSÅ..

 • Kjære små jenter. Som snart er store. Hva venter dere?

  Kjære små jenter. Som snart er store. Som vokser så fort. Små hender. Som snart...

  Les mer...
 • – Problemet systemet aldri kan løse

  Mobbing er en del av vår kultur. Skal vi redusere den, må vi forandre oss.

  Les mer...
 • Så deilig å ha noen å hate

  Jeg har forsømt meg. Ikke gjort det jeg sa jeg skulle gjøre. Men nå er det på...

  Les mer...
 • Feilslutning om lederjobber

  Et mål om bedre kjønnsbalanse i ledelsen vil sikre at flere av de kvalifiserte...

  Les mer...
 • 0,00000000000000009 prosent.

  Den norske verktøykassa er full av gode, likestillingspolitiske virkemidler....

  Les mer...
 • Slemme jenter og kule karer

  I svært mange situasjoner vil mine handlinger bli annerledes vurdert enn de...

  Les mer...
 • Menn som ikke liker karrierekvinner

  Glasstaket eksisterer i et av verdens mest likestilte land. En ny studie viser...

  Les mer...