Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen Helga Pedersen (Ap), Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) og Gunn Marit Helgesen, leder i Kommunenes Sentralforbund (KS), var blant debattantene på Agendamorgen mandag 9. juni (foto: Agenda)

Arbeidskraft i kommune-Norge Publisert:

Tankesmien Agenda og Forskerforbundet arrangerte frokostmøte om framtidas arbeidskraft i Kommune-Norge. Se eller hør podcast her.

Hør debatten på møtet via podcast (last ned via Soundcloud-appen på telefon):

 

Se arrangementet her:

Vi kommer til å trenge mange flere hender, hoder og hjerter i kommunene der vi bor. Skal vi dekke behovet må 50.000 personer lokkes inn i en jobb i kommunen fram til 2023. Tankesmien Agenda og Forskerforbundet inviterer til Agendamorgen om framtidas arbeidskraft i Kommune-Norge.

Tid: Tirsdag 9. juni kl. 08.00-09.00
Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo

Mangel på arbeidskraft blir en av de store utfordringene i norsk arbeidsliv fremover. Flere eldre kombinert med økende krav fra brukerne vil gi kommunesektoren store arbeidskraftutfordringer. Kommunene vil mangle lærere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, ingeniører og sykepleiere – for å nevne noen. I tillegg skal store deler av de samme gruppene tilbys etter- og videreutdanning. For å gjøre Kommune-Norge til en attraktiv arbeidsplass, må kommunen også ha andre arbeidsplasser, fritidstilbud og et levende nærmiljø.

Beregninger fra KS viser at antall årsverk i kommunene og fylkeskommunene må øke med 14 prosent, eller 50.000 årsverk, fram mot 2023 for å opprettholde dagens nivå på tjenestene.

Hvordan møter vi denne utfordringen og sikrer at elever, pleietrengende, utsatte unger og den gjengse innbygger bor i en kommune som har den kompetansen og arbeidskraften som trengs for å dekke behovene? Og hvordan sikrer vi at vi utdanner nok og riktig arbeidskraft?

Debattdeltagere er:
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister for Høyre
Helga Pedersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen
Gunn Marit Helgesen, leder av Kommunenes Sentralforbund (KS)
Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet
Hege Nordheim-Viken, ordfører for Senterpartiet i Høylandet kommun

VI ANBEFALER OGSÅ..

 • Da mor fikk kuttet trygden

  Uføretrygdede er ikke parasitter som snylter på de av oss som er så heldige at...

  Les mer...
 • Norge i 2060

  Å bruke perspektivmeldingens framskrivninger for 2060 som en begrunnelse for å...

  Les mer...
 • Kodak og produktivitet

  Nesten alle ledergrupper i bedrifter verden over har diskusjonen: Kan vi...

  Les mer...